Na današnji dan

Austrijski zakon o ukidanju plemićkih titula – 1919.

Zabranjena je upotreba i plemićkog veznika von u prezimenima.

Dana 3. travnja 1919. godine donesen je austrijski Zakon o ukidanju plemićkih titula, kojim su zabranjeni svi aristokratski i plemićki naslovi u toj državi. Zabranjena je upotreba plemićkog veznika von u prezimenima te upotreba plemićkih grbova, kao i navođenje stranih titula uz imena i prezimena.

Paralelno s tim zakonom donesen je i Zakon o oduzimanju posjeda dinastije Habsburg, kojim su toj dinastiji službeno oduzeta suverena i vladarska prava u Austriji, a poništene su i sve zakletve dane caru kao nekadašnjem šefu države. Habsburgovcima su oduzeti i svi posjedi koji su tijekom postojanja Austro-Ugarske bili u vlasništvu zaklada i krune (privatni posjedi nisu oduzimani). Bivšem caru Karlu Habsburškom zabranjen je povratak u zemlju, a isto tako i svim drugim članovima dinastije, osim u slučaju njihovog odricanja od svih dinastičkih prava (u kojem bi slučaju postali običnim građanima). Taj je zakon postao u austrijskoj historiografiji poznat i pod skraćenim nazivom Habsburgergesetz (hrv. Zakon o Habsburgovcima), a usvajanjem Austrijskog ustava 1920. godine dobio je i status ustavnog zakona. Područje Gradišća dugo vremena bilo je izuzeto od Zakona o ukidanju plemićkih titula i Zakona o Habsburgovcima, no kasnije je važenje tih zakona prošireno i na njega.

Komentari