Na današnji dan

Aurelija Cotta – majka Julija Cezara – 54 pr. Kr.

Aurelija Cotta rodila je svog sina, budućeg diktatora Gaja Julja Cezara, kad joj je bilo 20 godina.

Dana 31. srpnja 54. godine prije Krista umrla je Aurelija Cotta, majka rimskog diktatora Gaja Julija Cezara. Rođena je još 120. godine prije Krista, a udala se za Cezarovog oca, kojem je ime također bilo Gaj Julije Cezar, a koji je vršio funkcije rimskog senatora i pretora.

Aurelija Cotta potjecala je iz ugledne rimske obitelji. Čak tri njena polubrata vršila su funkcije konzula Rimske Republike. Aurelija Cotta rodila je svog sina, budućeg diktatora Gaja Julja Cezara, kad joj je bilo 20 godina. Prethodno je rodila i dvije kćeri, koje su bile Cezarove sestre, a nosile su imena Julija Cezaris Major (starija) i Julija Cezaris Minor (mlađa). Takvo imenovanje ženske djece s pridjevima major i minor (starija i mlađa) bilo je karakteristično za obitelji koje su imale dvije kćeri. Ukoliko su postojale tri ili više kćeri, nosile su pridjeve Prima, Secunda, Tertia… (prva, druga, treća…)


Komentari