Na današnji dan

Auguste Comte – osnivač sociologije i pozitivizma – 1798.

U svojim ranim dvadesetim godinama Auguste Comte radio je za grofa de Saint-Simona, a tada se okušao i u pisanju prvih radova koji su mu objavljeni.

Na današnji dan 1798. godine rođen je Auguste Comte, Francuz koga smatraju osnivačem sociologije. Comte je imao velik utjecaj na razvoj intelektualne misli u 19. stoljeću, a utemeljio je i pozitivizam kao jedan od filozofskih smjerova.

Auguste Comte rođen je u gradu Montpellieru na jugu Francuske u doba kasnije faze Francuske revolucije. Naime, već sljedeće godine nakon njegovog rođenja – 1799. – na vlast je u Francuskoj došao Napoleon Bonaparte. U doba Napoleonova pada i obnove monarhije, mladom je Comteu bilo oko 17 godina. 

Za Comteovo je rano razdoblje života osobito zanimljiv podatak da je bio tajnik grofa de Saint-Simona. Taj grof, punim imenom Claude Henri de Rouvroy, grof de Saint-Simon, bio je svojevrstan utopijski socijalist, s prilično neobičnim idejama o preustroju ljudskog društva i načina života. U svojim ranim dvadesetim godinama Auguste Comte radio je za grofa, a tada se okušao i u pisanju prvih radova koji su mu objavljeni.


Komentari