Na današnji dan

Augusta – prva carica u povijesti Njemačkog Carstva – 1890.

Augusta je visok status imala već i samom činjenicom da joj je ujak – Aleksandar I. – bio ruski car. 

Dana 7. siječnja 1890. godine umrla je carica Augusta od Sachsen-Weimar-Eisenacha, prva carica u povijesti Njemačkog Carstva. Rodila se u Weimaru 1811. godine kao kći velikog vojvode Augusta Fridrika od Sachsen-Weimar-Eisenacha, koji je u Weimaru imao jedan od kulturno najuglednijih dvorova u Europi. Augustina majka bila je ruska velika kneginja Ana Pavlovna, kći ruskog cara Pavla I. i sestra cara Aleksandra I. Augusta je visok status imala već i samom činjenicom da joj je ujak bio ruski car (dapače, Aleksandar I. bio je nakon Napoleonovog pada vjerojatno najmoćniji vladar u cijeloj Europi).

Augusta se za budućeg njemačkog cara Wilhelma I. udala u dobi od 17 godina. Kraljicom Pruske postala je 1861. godine, a deset godina kasnije postala je i caricom jer je njen suprug postao prvim vladarom novostvorenog Njemačkog Carstva. Carica Augusta umrla je na današnji dan 1890. godine u Berlinu, u 79. godini. U tom je trenutku Njemačkim Carstvom već vladao njen unuk Wilhelm II., koji je kasnije odigrao znatnu ulogu u razdoblju oko Prvog svjetskog rata.


Komentari