Na današnji dan

Atletičar Narcis ubio rimskog cara (192.)

Rimski car Komod (161. – 192.) odmalena je pripreman na preuzimanje prijestolja. Njegov otac Marko Aurelije postupno ga je uvodio u politički i vojni život te mu vrlo rano dodijelio titulu cezara. On je jedan od rijetkih koji se nije morao boriti za prijestolje. Naposljetku ga je ostac proglasio suvladarom. Godine 178. krenuo je boriti se protiv Germana na Dunavu, gdje je umro njegov otac. Smrću Marka Aurelija Komod je postao jedini rimski vladar i sklopio je mir s Germanima 180. godine. Potom je trijumfalno ušao u Rim.

U početku je Komod bio vrlo omiljen car jer je osiguravao dovoljno kruha i igara. No ratovi su ispraznili blagajnu, pa je povećao poreze senatorima. Pritom je zapovjednicima pretorijanaca dao veće ovlasti. Sve je to pogoršalo odnos sa senatom. Bilo je sve više ubojstava, izdaja, pokušaja atentata. Komod se nije htio osloniti na senat, koji je zapravo bio temelj vlasti u rimskoj državi, nego na vojsku i narod. Komod je sve manje brinuo o državi, odnosno državničke poslove prepuštao je ljudima koji nisu bili članovi senata. Sebe je na kovanicama prikazivao kao Herkula u areni. Mjesece u godini je službeno preimenovao u svoje počasne titule, a tu su sudbinu doživjele i legije, pa i grad Rim. Tako je postao sprdnja u čitavom narodu.

Njemu bliski ljudi skovali su urotu za ubojstvo. Predvodio ju je prefekt Laetus, a sudjelovala je i carska konkubina Marcia. Dana 31. prosinca 192. cara Komoda ubio je atletičar Narcis. Ugušio ga je u kupaoni pomoću uzice. Komod je bio posljednji rimski car iz dinastije Antonina. Novi car Pertinax dao je Narcisa zvijerima u areni.

Piše: Marsela Alić


Komentari