Na današnji dan

Antun Vrančić – najmoćniji Hrvat u Ugarskom Kraljevstvu – 1504.

Kao diplomat djelovao je diljem Europe, a dogovorio je mir sa Sulejmanom Veličanstvenim.

Plemić, diplomat, pisac i kardinal Antun Vrančić rođen je 29. svibnja 1504. godine u Šibeniku. Školovao se u Padovi, Beču i Krakovu, nakon čega služi kao tajnik Ivana Zapolje, pretendenta na ugarsko prijestolje, koji ga šalje na diplomatske misije diljem Europe.

Nakon Zapoljinog pada prelazi u službu Habsburgovaca, a 1549. godine postaje savjetnik kralja Ferdinanda I., a on ga kao svog osobnog pregovarača šalje u Carigrad. Tamo uspješno dogovara mir sa Sulejmanom Veličanstvenim nakon čega je promaknut u crkvenoj i svjetovnoj hijerarhiji. Imenovan je ostrogonskim nadbiskupom, a zatim i primasom Ugarske. Tim imenovanjima postaje, nakon kralja, najmoćniji čovjek u Ugarskoj.

Bio je i svestrani književni djelatnik, autor putopisa po istočnoeuropskim zemljama, pjesnik latinist, arheolog (u Ankari je pronašao i objavio Augustov autobiografski spis Res gestae divi Augusti) i biograf (životopis Petra Berislavića). Dopisivao se s najistaknutijim europskim humanistima svoga doba: Aonio Paleario, Nikola Zrinski, Erazmo Roterdamski, Philipp Melanchthon i mnogi drugi.

Pred samu smrt 1573. godine nadbiskup-primas Vrančić imenovan je i kardinalom, no preminuo je upravo u doba kad je vijest o tom imenovanju pristizala u Ugarsku. Umro je u gradu Prešovu u današnjoj Slovačkoj (nekadašnja sjeverna Ugarska), a pokopan je u Trnavi.


Smatra ga se jednim od najvećih hrvatskih političara u europskoj politici, a Mađarska akademija njegova djela objavila je u 12 svezaka pod imenom Verancsics Antal.

piše: Dražen Krajcar

Komentari