Na današnji dan

Antun Vrančić – primas Ugarske i diplomat u Carigradu – 1573.

Antuna Vrančić papa je potkraj života imenovao kardinalom. Nažalost, Vrančić je umro svega nekoliko dana nakon što je saznao vijest o svom imenovanju. Ipak, smatra ga se punopravnim kardinalom Katoličke crkve.

Dana 15. lipnja 1573. godine umro je jedan od najviše pozicioniranih Hrvata u hijerarhiji Katoličke crkve. Ime mu je bilo Antun Vrančić i bio je primas Ugarske (najviša crkvena osoba u Ugarskom Kraljevstvu). Naime, funkcija primasa Ugarske tradicionalno je pripadala nadbiskupu Ostrogona (mađ. Esztergom) – gradića na Dunavu smještenog nekoliko desetaka kilometara sjeverno od Budima. Položaj ostrogonskih nadbiskupa bio je tako ugledan da su kasnije nosili i titulu kneza Svetog Rimskog Carstva, te su ih oslovljavali kao knezove-primase (njem. Fürstprimas, mađ. hercegprímás). Dapače, nadbiskupi Ostrogona imali su položaj papinskih legata (tzv. legatus natus). Pri krunidbama ugarsko-hrvatskih kraljeva, nadbiskupi Ostrogona vodili su obred. Antuna Vrančić papa je imenovao i kardinalom. Nažalost, Vrančić je umro svega nekoliko dana nakon što je saznao vijest o svom imenovanju. Ipak, smatra ga se punopravnim kardinalom Katoličke crkve.

Antun Vrančić rođen je u Šibeniku 1504. godine. Doba u kojem je živio bilo je ispunjeno hrvatskim i ugarskim borbama protiv Turaka Osmanlija. Vrančić je imao zanimljivu karijeru. Kao svećenik nije se borio protiv Turaka, nego je služio kao diplomat. Bio je čak i u Carigradu, gdje je sudjelovao u diplomatskoj misiji, i to u doba sultana Sulejmana Veličanstvenog. Zanimljivo je da se na svojim putovanjima kroz Osmansko Carstvo bavio čak i skupljanjem spomenika iz antičkog doba. Tako je u Ankari (danas glavni grad Turske) pronašao primjerak autobiografskog zapisa rimskog cara Augusta.


Antun Vrančić uzdizao se u crkvenoj hijerarhiji, a komunicirao je s nekima od najpoznatijih europskih mislilaca tog doba – primjerice s Erazmom Roterdamskim. Važna je i činjenica da je Antun bio stric znamenitog Fausta Vrančića – učenog čovjeka izrazito širokih interesa – koji je poznat po nacrtima padobrana i ostalih inovativnih tehničkih izuma, ali i po svom leksikografskom radu (izradio je petojezični rječnik). Kardinal Antun Vrančić umro je na današnji dan u 70. godini života.

Komentari