Na današnji dan

Antun Mažuranić – jezikoslovac, gramatičar i leksikograf (1805.)

Jezikoslovac, gramatičar i leksikograf Antun Mažuranić rođen je 13. lipnja 1805. u Novom Vinodolskom. Bio je hrvatski preporoditelj te jedan od osnivaća Matice ilirskebraća su mu bila poznati hrvatski ban pučanin Ivan Mažuranić te putopisac Matija Mažuranić.

Školovao se u Rijeci i Zagrebu završivši pravo i filozofiju. Jedno vrijeme radio je kao odvjetnik, a zatim kao srednjoškolski profesor u Rijeci i Zagrebu. Uređivao je Danicu ilirsku te izdao školske udžbenike Temelji ilirskoga i latinskoga jezika i Slovnica hèrvatska, a s bratom Ivanom objavljuje rječnik uz izdanje Gundulićeva Osmana.

Ipak njegovo najvažnije djelo je kritičko izdanje glagoljaškog Vinodolskog zakona, gdje je opisao vinodolsku čakavštinu i postavio temelje znanstvenoj hrvatskoj dijalektologiji. Objavio je i rad O važnosti akcenta hrvatskoga za historiju Slavjanah u kojem je dao znanstveno utemeljene zaključke o odnosu čakavskog i štokavskog te čakavskog i ruskog izgovora.

Antun Mažuranić preminuo je 1888. u Zagrebu.

piše: Dražen Krajcar


Komentari