Na današnji dan

Antonin Pio – miroljubivi car Rimskog Carstva (86.)

Dana 19. rujna 86. godine rođen je rimski car Antonin Pio. Vladao je od 138. do 161. godine, tijekom razdoblja prosperiteta Rimskog Carstva. Na prijestolju je naslijedio prethodnog cara Hadrijana, kojem je bio posinak (u tom se razdoblju u Rimskom Carstvu tijekom niza generacija carska vlast prenosila na usvojene sinove careva).

Antonin Pio rodio se pokraj grada Lanuvija (lat. Lanuvium), otprilike trideset kilometara jugoistočno od Rima. Vladao je Rimskim Carstvom tijekom izvanredno mirnog razdoblja. Naime, u 22 i pol godine provedene na carskom prijestolju, Antonin Pio nijednom nije zapovijedao vojskom, a navodno nije čak ni stupio u blizinu rimskih legija. Njegova je vladavina vjerojatno bila najmirnija u cjelokupnoj povijesti Rimskog Carstva.

Izvorno ime Antonina Pija glasilo je Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, a nakon što ga je Hadrijan posvojio, promijenjeno je u Titus Aelius Caesar Antoninus. Konačno, kad je postao car uzeo je ime Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius. Element Pio (Pius) u njegovom imenu na latinskom jeziku znači pobožan, vjeran ili blagoslovljen. Rimsko se Carstvo pod carem Antoninom Pijem protezalo od Škotske do južnog Egipta te od područja današnjeg Maroka do teritorija današnje Rumunjske i Gruzije.

Antonina Pija na carskom su prijestolju naslijedili njegovi posvojeni sinovi Marko Aurelije (koji mu je ujedno bio i zet) te Lucije Ver.


Komentari