Na današnji dan

Andrija Štampar – utemeljitelj narodnog zdravlja (1888.)

Andrija Štampar rodio se 1. rujna 1888. kod Pleternice. Nakon školovanja u Vinkovcima otišao je u Beč i diplomirao medicinu. Radio je kao načelnik higijenske službe Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu. Tad je Hrvatska bila dio Kraljevine SHS. Zagovarao je socijalnu medicinu i edukaciju širokih slojeva društva o zdravlju. Postavio je temelje javnozdravstvene službe te osnovao brojne socijalno-medicinske ustanove. Smatrao je da je preventiva najvažnija te da svaka osoba mora imati pravo na besplatno liječenje. Upravo zbog socijalnodemokratskih stavova prisilno je umirovljen 1931. godine.

Potom je radio za strane zdravstvene organizacije u Europi i SAD-u, kao i za Ligu naroda. Mnoge njegove projekte financirala je Rockefellerova zaklada, a u Kini je reorganizirao javno zdravstvo. Nakon povratka u Hrvatsku ustaški režim ga je uhitio i proslijedio nacistima, pa je zatvoru u Grazu dočekao kraj rata. Nakon toga izabran je za dekana Medicinskog fakulteta 1940. Kasnije je radio kao ravnatelj Škole narodnog zdravlja (koju je osnovao i nosi danas njegovo ime), rektor zagrebačkog Sveučilišta i predsjednik JAZU-a. Organizirao je oko 250 zdravstvenih ustanova. Osnovao je Institut za higijenu rada, više škole za medicinske sestre, domove narodnog zdravlja, Centralni higijenski zavod u Beogradu, Institut za malariju, brojne bakteriološke stanice i specijalizirane ambulante.

Nakon Drugog svjetskog rata izabran je za prvog potpredsjednika Ekonomsko-socijalnoga vijeća UN-a te je jedan od suosnivača Svjetske zdravstvene organizacije i njezin prvi predsjednik.

Piše: Marsela Alić


Komentari