Na današnji dan

Američki predsjednik koji je prije mandata rudario u Australiji, SSSR-u i Kini – 1964.

Zanimljivo je da je Hoover u Kini naučio čak i mandarinski kineski jezik, a sa suprugom je s latinskog jezika prevodio Agricolino djelo De re metallica, koje se bavi temama rudarstva i prerade metala.

Dana 20. listopada 1964. godine umro je Herbert Hoover, 31. po redu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. O njemu je osobito zanimljivo da je bio rudarski inženjer s velikim svjetskim iskustvom. Tijekom poslovne karijere, prije nego što je postao predsjednikom SAD-a, radio je na rudarskim projektima čak i na području SSSR-a, Kine i Australije. Upravo je u Australiji stekao znatno bogatstvo na području eksploatacije zlata.

Hoover je u Kini naučio čak i mandarinski kineski jezik, a sa suprugom je s latinskog jezika prevodio Agricolino znamenito djelo De re metallica, koje se bavi temama rudarstva i prerade metala. Do sada je Hoover ostao jedinim američkim predsjednikom sa znanjem kineskog jezika.

Hoover je bio među američkim predsjednicima zanimljiv i po tome što je svoju plaću za vrijeme mandata redistribuirao u dobrotvorne svrhe. Bio je u tom smislu prvi od dvaju američkih predsjednika koji su to učinili (drugi je bio predsjednik John F. Kennedy, koji je navodno cjelokupnu plaću donirao u dobrotvorne svrhe).


Predsjednik Hoover napustio je položaj predsjednika SAD-a 1933. godine, otprilike u doba kad je Adolf Hitler preuzimao vlast u Njemačkoj. Nakon Hoovera na mjesto američkog predsjednika došao je znameniti Franklin Delano Roosevelt. Zanimljivo je da je Hoover poživio još čak 31 godinu nakon završetka svog predsjedničkog mandata. Umro je u New Yorku u visokoj 91. godini.

Komentari