Na današnji dan

Aljaska prenesena iz ruskog u američko vlasništvo – 1867.

Zanimljivo je da su Rusi smatrali da su dobili dobru pogodbu. Naime, bojali su se da bi im Aljasku ionako otela neka druga sila ukoliko je ne bi prodali, te da u tom slučaju ne bi dobili ništa.

Prijenos vlasništva Aljaske od Ruskog carstva na Sjedinjene Američke Države izvršen je 18. listopada 1867. godine. Kupovina je izvršena pomoću čeka od 7,2 milijuna dolara. Na taj način Amerikanci su dobili zemljište na Aljaski za manje od pet centa po hektaru (po toj cijeni bi površina cijele Republike Hrvatske vrijedila samo 268.000 dolara).

Zanimljivo je da su Rusi smatrali da su dobili dobru pogodbu. Naime, bojali su se da bi im Aljasku ionako otela neka druga sila ukoliko je ne bi prodali (npr. Velika Britanija, koja je vladala susjednom Kanadom), te da u tom slučaju ne bi dobili ništa. Znatan broj Amerikanaca bio je protiv kupnje Aljaske. Njena vrijednost pokazala se tek mnogo kasnije, kad je na njoj otkriveno zlato. Svakog 18. listopada slavi se na Aljasci državni praznik, tzv. Alaska Day.

Komentari