Na današnji dan

Alfons Hrabri –car čitave Španjolske (1109.)

Moćni kralj Alfons VI. s nadimkom Hrabri (španj. El Bravo) umro je 30. lipnja 1109. godine. Bio je vladar Kastilje, Leóna, Galicije i Portugala, a uzeo je i pompoznu titulu cara čitave Španjolske (lat. Imperator totius Hispaniae). U njegovo vrijeme na području Španjolske živio je i znameniti El Cid (pravim imenom Rodrigo Díaz de Vivar).

Alfons VI. rođen je u doba kad su južnom polovicom današnje Španjolske još uvijek vladali muslimani. Imao je dvojicu braće, s time da je svaki od njih naslijedio po jedno kraljevstvo. Alfons je naslijedio León, stariji brat Sancho naslijedio je Kastilju, a mlađi brat García kraljevstvo Galiciju. Međutim, oba Alfonsova brata umrla su prije njega i to bez nasljednika, tako da je Alfons ujedinio pod svojom vlasti sva tri kraljevstva.

Napadom na muslimanske državice na jugu, Alfons VI. uspio je 1085. godine osvojiti važan grad Toledo, kao i područje današnjeg španjolskog glavnog grada Madrida. U Toledu je zatim obnovljena nadbiskupija, a nadbiskup Toleda bio je primas čitave Španjolske. Zanimljivo je da je za prvog nadbiskupa u Alfonsovo vrijeme postavljen francuski redovnik Bernard de Sedirac iz znamenitog samostana Cluny.

Zanimljivo je kako je Alfons VI. sebe titulirao. Nazivao se u dokumentima:


  • ego Adefonsus imperator totius Hispaniaeja Alfons, car čitave Španjolske

  • ego, Adefonsus, constitutus super omnes Spanie imperatorja, Alfons, postavljen nad čitavu Španjolsku carem

Dapače, u jednom pismu na arapskom jeziku, Alfons VI. nazvao se al-Imbraţūr dhī-l-Millatayn što bi se moglo prevesti kao car dviju vjera (misli se na kršćanstvo i islam).

Komentari