Na današnji dan

Alexandru I. Cuza – prvi vladar ujedinjene Rumunjske (1820.)

Dana 20. ožujka 1820. rođen je Alexandru Ioan Cuza, prvi vladar ujedinjene Rumunjske modernog doba. U svojoj je osobi 1859. godine objedinio položaj vladara Vlaške i vladara Moldavije. Na rumunjskom jeziku vladara se označavalo naslovom domnitor, nastalom od latinske riječi dominus (hrv. gospodar).

Alexandru Ioan Cuza rodio se u Bârladu na području nekadašnje kneževine Moldavije kao pripadnik tamošnje aristokratske obitelji. Postao je političarom, a od 1858. godine bio je i svojevrsni moldavski ministar obrane. Intenzivno se zalagao za ujedinjenje dvaju rumunjskih kneževina – Vlaške (s glavnim gradom Bukureštom) i Moldavije (s glavnim gradom Jašijem). Prvo je izabran za vladara svoje rodne Moldavije, a samo nešto kasnije i za vladara Vlaške, čime je u svojoj osobi ujedinio te funkcije.

Do formalnog ujedinjenja Vlaške i Moldavije došlo je 1862. godine, a glavnim je gradom te države postao Bukurešt.

Komentari