Na današnji dan

Aleksandar Battenberg – bugarski vladar njemačkog podrijetla – 1893.

Aleksandar Battenberg imao je samo 22 godine kad su ga Bugari na prijedlog ruskog cara izabrali za svog kneza (u to doba bio je samo poručnik u pruskoj gardi).

Dana 23. listopada 1893. godine umro je u austrijskom Grazu prvi vladar Bugarske u modernoj povijesti te zemlje. Ime mu je bilo Aleksandar Battenberg, a bugarskim knezom postao je 1879. godine na preporuku ruskog cara Aleksandra II. koji je bio njegov tetak (sestra Battenbergovog oca bila je ruska carica).

Aleksandar Battenberg imao je vrlo zanimljivo njemačko podrijetlo, slično kao i cijela ruska carska obitelj. Naime, otac Aleksandra Battenberga bio je princ njemačke državice Hessen, smještene na područjima sjeverno i južno od Frankfurta. Međutim, majka mu je bila nižeg roda. Zvala se Julia Hauke i potjecala je iz njemačko-poljske obitelji, kao kći generala grofa Johanna Moritza Haukea. Takvi brakovi između suverenih prinčeva i običnih grofova nekoć su smatrani nejednakima i morganatskima. Stoga mali Aleksandar nije bio princ od Hessena, nego mu je dodijeljena novostvorena titula princ od Battenberga, prema dvorcu Battenberg sjeverno od Marburga u području Hessena.

Aleksandar Battenberg imao je samo 22 godine kad su ga Bugari izabrali za svog kneza (u to doba bio je samo poručnik u pruskoj gardi). Mladi princ bio je neiskusan u vladanju i sve je na kraju prilično katastrofalno završilo. Godine 1886. morao je pobjeći iz Bugarske, a također je i abdicirao. Nakon njegove abdikacije na bugarsko prijestolje došla je druga dinastija – Sachsen-Coburg (također njemačkog podrijetla).

Komentari