Na današnji dan

Admiral William Penn – otac osnivača Pennsylvanije – 1621.

Veliki iznosi novca koje je kralj dugovao admiralu Pennu pokazali su se važnima za povijest Sjeverne Amerike. 

Dana 23. travnja 1621. godine rođen je William Penn, britanski admiral i političar. Rodio se u engleskom gradu Bristolu kao sin pomorca. Engleski građanski rat započeo je kad je Penn imao samo 21 godinu. U tom se ratu Penn borio na strani pristalica Parlamenta tj. protivnika rojalista, a postao je admiralom i generalom na moru (engl. General at Sea, naziv za glavne zapovjednike Parlamentarne mornarice).

Ipak, nakon povratka kraljevske vlasti u Englesku pristao je Penn uz rojaliste i nastavio je svoj uspon. Postao je zastupnikom u parlamentu, a posuđivao je kralju novac. Veliki iznosi novca koje je kralj dugovao Sir Williamu Pennu pokazali su se kasnije važnima za povijest Sjeverne Amerike. Naime, nakon admiralove smrti 1670. godine (preminuo je u razmjerno ranoj dobi od 49 godina) kralj je nastavio novac dugovati njegovom istoimenom sinu, Williamu Pennu. U ime duga darovano je Pennu golemo zemljište u Sjevernoj Americi, na području današnje američke savezne države Pennsylvanije (koja je prema njihovom prezimenu dobila ime). Taj je admiralov sin postao kvekerom i odselio se u Sjevernu Ameriku, gdje je osnovao grad Philadelphiju.


Komentari