Na današnji dan

Abas II. – posljednji kediv Egipta (1874.)

Abas II., posljednji kediv Egipta, rođen je 14. srpnja 1874. godine. Titula kediva označavala je potkralja ili namjesnika, a upotrebljavala se za vladare Egipta u vrijeme njihovog nominalnog priznavanja vrhovne vlasti sultana Osmanskog Carstva. Nakon kediva Abasa II. Egipat je prestao biti pod vrhovnom vlašću Osmanlija pa su kasniji vladari Egipta koristili naslov sultana (kasnije čak i naslov kralja).

Kediv Abas II. pripadao je dinastiji Mehmeda Alija, koji je bio albanskog podrijetla te Egiptom zavladao još početkom 19. stoljeća. Abas II. školovao se u mladosti u Beču, i to u znamenitom Theresianumu. Abas II. je još uvijek bio na školovanju u Beču kad je saznao da mu je umro otac i da je on postao novim kedivom Egipta. Njegova je vladavina predstavljala prijelazno razdoblje u kojem je Egipat iz osmanske pao u britansku interesnu sferu. Abas II. pružio je otpor britanskim posezanjima za njegov teritorij, zbog čega je zadobio istaknuto mjesto u egipatskom nacionalnom pokretu. Ipak, Britanci su 1914. znatno ograničili njegovu moć.

Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata iste godine Abas II. učinio je kobnu pogrešku. Pozvao je Egipćane da se priklone Središnjim silama i zbace britansku vlast. Britanci su to iskoristili kako bi ga zbacili uspostavili svoj protektorat nad državom. Abas II. ostatak života proveo je u egzilu, a umro je u Ženevi 1944. godine.

Piše: Boris Blažina


Komentari