Na današnji dan

Rimski car Julijan poginuo u ratu u Iraku

umro je nedaleko od mjesta rođenja Saddama
Husseina i Saladina

Rimski car Julijan Apostat sa svojim rimskim legijama napao je Perzijsko Carstvo. Još u proljeće iste godine prodro je iz Rimskog Carstva na perzijski teritorij sa snažnom vojnom silom koja se procjenjuje na 65 – 90,000 ljudi (10 – 15 klasičnih rimskih legija). Krenuli su iz grada Antiohije, pa dolinom rijeke Eufrat u Mezopotamiju prema prijestolnici sasanidske Perzije, Ktezifonu (u blizini današnjeg Bagdada). U svibnju su se sukobili s vojskom perzijskog šaha u znamenitoj Bitki kod Ktezifona. Premda je car Julijan pobijedio Perzijance kod Ktezifona, nije uspio steći čvrsta uporišta na perzijskom teritoriju (što je bila strateška pogreška) pa se odlučio vratiti na rimsko područje. S vremenom je Julijanova vojska u povlačenju sve više slabila jer su je Perzijanci povremeno napadali. U jednom od takvih manjih okršaja car Julijan pogođen je kopljem. Rana je bila toliko teška da je umro nakon nekoliko dana na lokaciji sjeverno od rijeke Tigrisa, vjerojatno nedaleko od današnjeg Tikrita (kod grada Tikrita rođen je Saddam Hussein, kao i poznati muslimanski osvajač Saladin iz doba križarskih ratova). Cara Julijana pokopali su, prema njegovoj želji, u gradu Tarzu (Tarsus) na području današnje Turske. Za novog cara izabran je Jovijan, jedan od Julijanovih vojskovođa iz opisanog pohoda na Perziju.

Komentari