Na današnji dan

Andora je napokon ukinula feudalizam (1993.)

Andora je država u Pirenejima između Španjolske i Francuske. Prvi put spominju se njezini stanovnici u Polibijevom djelu gdje opisuje kako Hanibal prelazi Pirineje u pohodu na Rim. Područje Andore bilo u sastavu Rimskog Carstva. Već u antici ondje su živjeli Baski i iberokeltski prastanovnici. Neko vrijeme ondje su vladali Mauri. Karlo Veliki oduzeo im je područje Andore.

Od 1278. Andora je imala dva vladara. To su bili urgelski biskup (španjolski grof u gradu Urgello) i francuski grof od Foixa. Pravo na vladanje Andorom početkom 17. stoljeća prešla je s grofa od Foixa na kralja, a u 19. stoljeću na francuskog predsjednika. Svojim je suverenima Andora plaćala simboličan danak.

Na referendumu 14. ožujka 1993. narod Andore odlučio je prihvatiti novi demokratski ustav. Tek je tim ustavom službeno ukinut feudalizam koji postoji od 1278. godine. Njime je uvedena trodioba vlasti nakon više od 700 godina francusko-španjolske vladavine. Ustav je stupio na snagu 4. svibnja iste godine. Tad je Andora primljena u UN, ali nije članica EU.

Andora je postala suverena, moderna država. Francuski predsjednik i španjolski biskup ostali su predsjednici, ali samo s reprezentativnom ulogom.

Piše: Marsela Alića

Komentari