Na današnji dan

Slavni hrvatski slikar Celestin Medović nekoć je bio franjevac – 1920.

Kao mladi franjevac zbog slikarskog talenta Medović je poslan u Rim gdje se slikarski usavršavao u tamošnjim samostanima.

Poznati hrvatski slikar Celestin Medović umro je na današnji dan 1920. godine. Rođen je 1857. u gradiću Kuni na Pelješcu kao Mato Medović. Zanimljivo je da se u mladosti zaredio za franjevca i počeo pripremati za svećenički poziv u samostanu Male braće u Dubrovniku. Kao franjevac uzeo je ime Celestin.

Zbog talenta za slikarstvo poslan je u Rim, gdje je u tamošnjim samostanima učio slikati. Studij slikarstva nastavio je u Münchenu. Kad se vratio u Dubrovnik, Franjo Rački i Iso Kršnjavi pozvali su ga u Zagreb da se pridruži krugu oko slikara Vlahe Bukovca, koji je u to doba došao iz Pariza u Zagreb. Medović se razredio i došao u Zagreb. U toj je zagrebačkoj fazi naslikao mnogo religijskih djela. Slikao je i slike iz hrvatske povijesti. Jedno vrijeme se povukao na Pelješac, no kasnije je boravio i u Beču (1912. – 1914.), da bi 1914. u Opatiji prodao sve svoje slike.

Celestin Medović umro je na današnji dan u Sarajevu, kamo je otišao potražiti bolničku pomoć pred bubrežnom bolesti koju je dugo zanemarivao.


Komentari