Na današnji dan

Abas I. – perzijski šah koji je porazio Osmanlije – 1629.

Država šaha Abasa I. prostirala od današnjeg Afganistana i Pakistana pa sve do sirijskih područja oko Sredozemnog mora.

Na današnji dan 1629. godine umro je šah Abas I. – jedan od najmoćnijih vladara u povijesti Perzije. Šah Abas I. pripadao je perzijskoj dinastiji Safavida, koja se po moći jedno vrijeme mogla mjeriti čak i s turskom Osmanskom dinastijom. Upravo se šaha Abasa I. smatra najmoćnijim od svih safavidskih vladara. Napomenimo da su Safavidi bili po vjerskoj pripadnosti muslimani šijiti, što ih stavljalo u stalni sukob sa sunitskim Osmanlijama.

Šah Abas I. proširio je svoju državu na štetu Osmanskog Carstva. Oteo im je vlast nad armenskim i gruzijskim područjima, nad većim dijelom današnjeg Iraka, pa čak i nad dijelom Sirije. U konačnici se država šaha Abasa I. prostirala od današnjeg Afganistana i Pakistana pa sve do sirijskih područja oko Sredozemnog mora.

Prijestolnica šaha Abasa I. bio je grad Isfahan u središnjem dijelu Irana. Od tog je grada šah Abas I. napravio jednu od svojevremeno najsjajnijih prijestolnica na svijetu. Povijesno je osobito bitan podatak da se u doba dinastije Safavida veći dio današnjeg područja Irana preobratio sa sunitskog islama na šijitski. Danas šijiti čine od 90% do 95% stanovnika Irana.


Komentari