Na današnji dan

1. Ciceronov govor protiv Katiline (63. pr. Kr.)

Slavni rimski govornik i konzul Marko Tulije Ciceron održao je četiri govora protiv senatora Lucija Sergija Katiline. Ciceron je htio otkriti Katilininu zavjeru i pokušaj prevrata u Rimskoj Republici. Katilina je počeo organizirati zavjeru 63. pr. Kr. kako bi došao na vlast u Rimu, zapravo je planirao puč te počeo pripremati vojsku. Uvečer 6. studenog te godine Katilina je dao ubiti Cicerona, ali je mudri filozof to doznao i postavio stražu pred kuću te tako izbjegao smrt. 

Prvi govor protiv Katiline Cicero je sljedećeg dana. 7. studenog 63.pr. Kr. pred rimskim Senatom. Sazvao je senatore u Jupiterov hram, a pojavio se i Katilina. Govor je otvorio poznatom rečenicom: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (“Dokle ćeš konačno, Katilina, zlorabiti strpljivost našu?”). Govorio je o pokušaju atentata, ali se Katilina pravio nedužan. Ciceron mu je čak savjetovao da napusti Rim jer je već odavno trebao umrijeti zbog počinjenih zlodjela te je Senatu dao do znanja da Katilina ima saveznike. 
Katilina je nakon dva dana pobjegao iz Rima i pridružio se ustanicima protiv Republike u Toskani. Cicero se nadao da će se iz glavnog grada povući svi Katilinini pobornici, no to se nije dogodilo. Do kraja 63. pr. Kr. održao je još tri govora protiv Katiline. Nakon nekoliko godina objavio je ove govore. Ostali su u potpunosti očuvani do danas i slove kao vrhunsko djelo antičke retorike. Zbog njih se Cicero smatra najznačajnijim rimskim govornikom.
Cicero je kaznio sudionike Katilinine urote, zbog čega su ga politički protivnici iz pučke stranke prisilili na progonstvo (58. – 57. pr. Kr.). 
Piše: Marsela Alić

Komentari