Uncle Sam je možda bio stvarna osoba

Uncle Sam je najpoznatija nacionalna personifikacija državnih vlasti SAD-a. Njegovi inicijali U. S. isti su kao kratica za United States, a najčešće je prikazan kao visok muškarac starije dobi koji nosi bijeli cilindar s bijelim zvjezdicama na plavoj traci, plavi frak i crvene hlače.

Njegovo porijeklo navodno valja tražiti u Anglo-američkom ratu (engl. War of 1812), točnije u osobi Samuela Wilsona, stanovnika gradića Troyja u američkoj saveznoj državi New York. Wilson se bavio pakiranjem mesa, a bio je suvlasnik jedne od tvrtki koje su bile zadužene za opskrbljivanje američke vojske hranom. Takve su tvrtke morale označiti svoje ime i mjesto porijekla hrane na hranu koju su slali. Navodno su se tadašnji američki vojnici šalili da inicijali U. S. na bačvama (koji su bili kratica za United States) zapravo znače Uncle (ujak/stric) Sam, kako su vojnici odmilja nazivali Wilsona. S vremenom su se sve stvari obilježene tim inicijalima – dakle gotovo sve u vlasništvu američke vojske – počele povezivati s njegovim nadimkom koji je tako postao eufemizam za vladu SAD-a.
Godine 1961. Kongres SAD-a službeno je prihvatio da je Sam Wilson izvor ikone Uncle Sam.

Međutim, postoje i tvrdnje da je ime starije. Na primjer, neki vjeruju da je Uncle Sam alternativno ime za Brother Jonathan, personifikaciju SAD-a sličnog izgleda koji je bio popularan u vrijeme Američkoga rata za nezavisnost, ali je kasnije izblijedio iz popularne svijesti. Sačuvan je i dnevnik američkog mornaričkog časnika Isaaca Maya, u kojem je 1810. zabilježen izraz Uncle Sam koji obilježava državne vlasti SAD-a.

Važno je napomenuti i da je danas popularna slika Uncle Sama stvorena u vrijeme Prvoga svjetskoga rata (poznati plakat I want you for U. S. Army), a autor joj je James Montgomery Flagg koji se za izradu plakata poslužio vlastitim licem kao modelom.

Piše: Boris Blažina


Komentari