Sudski procesi protiv životinja

Danas je pred većinu sudova na svijetu moguće dovesti samo ona bića za koja se smatra da mogu shvatiti koncept moralnosti. Ali to nije uvijek bilo tako u Europi. Od 9. do 18. st. moglo se suditi i životinjama. Prvi zabilježeni slučaj dogodio se kod Aoste u sjeverozapadnoj Italiji 824., kada su krtice izvedene na sud zbog kaznenoga djela vandalizma.

Životinje su mogle biti dovedene i na svjetovne i crkvene sudove, a često su imale pravo na odvjetnika. Optužbe su gotovo uvijek bile za kaznena djela, najčešće ubojstvo ili štetu počinjenu na imovini. Gotovo su uvijek optužene domaće životinje (svinje, goveda, konji, mačke, ovce itd.) ili štetočine poput glodavaca ili štakora – procesi protiv divljih životinja bili su rijetkost. Neke su životinje smaknute jer se sumnjalo da su pomoćnici vještica, ali one obično nisu dovedene na sud. Druge životinje koje su mogle biti procesuirane su one uključene u činove bestijalnosti ili one za koje se smatralo da imaju nadnaravne moći.

Smaknuće se obično izvodilo vješanjem ili spaljivanjem na lomači, a ponekad su se primjenjivale druge metode i tortura. Blaže kazne bile su progonstvo, udarac po glavi ili samo usmena opomena. Manje životinje poput kukaca ili štakora kažnjavane su kolektivnim progonstvom ili simboličnim prizivanjem Božje kazne.

Najčešće procesuirane životinje bile su svinje, možda stoga što su bile brojne i imale su veliku slobodu kretanja (bilo ih je čak i na gradskim ulicama).

Piše: Boris Blažina


Komentari