Postojala je Staljinova nagrada za mir

Međunarodna Staljinova nagrada za jačanje mira među narodima (skraćenoga naziva Staljinova nagrada za mir) bila je sovjetski ekvivalent Nobelove nagrade za mir. Uvedena je 21. prosinca 1949. izvršnom odlukom Prezidija Vrhovnoga Sovjeta, službeno povodom Staljinova 70. rođendana (iako je taj datum zapravo padao iza Staljinova 71. rođendana). Nagradu je dodijelio panel čije je članove izabrala sovjetska vlada. Većina dobitnika bili su istaknuti komunisti i pobornici Sovjetskog Saveza koji nisu bili sovjetski državljani. Nagradu je od 1949. do 1955. primilo 45 ljudi. Neki su dobitnici odbili nagradu. Jedan od njih bio je američki biskup Arthur Wheelock Moulton koji je to obrazložio izjavom: „Jedinu nagradu koju želim za svoj rad na promoviranju mira je – mir.“ Nagrada je u sklopu procesa destaljinizacije koju je provodio Nikita Hruščov 6. rujna 1956. preimenovana u Međunarodnu Lenjinovu nagradu za jačanje mira među narodima (skraćenoga naziva Lenjinova nagrada za mir, koji je službenim postao 11. prosinca 1989.). Ukinuta je odmah nakon raspada SSSR-a. Vrijedi istaknuti da su nakon odluke o micanju Staljinova imena svi dotadašnji dobitnici zamoljeni da vrate nagrade u SSSR kako bi im bile izdane nove nagrade nazvane prema Lenjinu.

Piše: Boris Blažina

Komentari