“Posljednji” rimski car Romul Augustul svrgnut u Splitu

Malo je poznato da je car Romul Augustul zapravo bio uzurpator

Premda se Romula Augustula najčešće smatra posljednjim carom Zapadnoga Rimskog Carstva, a godinu 476. završetkom tog carstva, u stvarnosti se može nazrijeti i drugačija slika. Naime, barbarski vojskovođa Odoakar prisilio je Romula Augustula na abdikaciju, tj. na odricanje od carskog naslova. Romul Augustul zapravo je bio uzurpator kojega je na vlast doveo njegov otac i to umjesto dotadašnjeg cara Julija Nepota. Julije se nikada nije odrekao carskog naslova, nego je pobjegao u provinciju Dalmaciju i od tamo vladao nad područjem koje mu je ostalo vjerno. Odoakar sam nije preuzeo carsku titulu, dapače, priznao se klijentom Julija Nepota. Stoga se može reći da je Zapadno Rimsko Carstvo nastavilo postojati i nakon 476. godine. Posljednji je car zapravo bio Julije Nepot koji je ubijen vjerojatno u Dioklecijanovoj palači 480. godine. Zapadno Rimsko Carstvo, dakle, ugasilo se u Splitu u današnjoj Hrvatskoj.

Komentari