Njemački planovi za invaziju SAD-a

German General Headquarters, General von Hindenburg, Kaiser Wilhelm, General Ludendorff, January 1917. German Official. (War Dept.) Exact Date Shot Unknown NARA FILE #: 165-GB-1000 WAR & CONFLICT BOOK #: 491

Ambiciozni i ratoborni njemački car Vilim II. (poznat i kao Kaiser Wilhelm) bio je itekako svjestan potencijalne prijetnje koju je SAD predstavljao njegovim planovima o podizanju Njemačke na status europske velesile. Svoje je planove počeo kovati još 1897. godine, punih 20 godina prije američkog ulaska u Prvi svjetski rat.

Vilim II. nije namjeravao osvojiti SAD. Cilj mu je bio izvesti brz i odlučan udar na nekoliko ključnih objekata i tako prisiliti američku vladu za pregovarački stol. Izrađena su tri plana invazije (1898. i 1899. poručnik Eberhard von Mantey) i 1903. (mornarički stožerni časnik Wilhelm Büchsel). Glavne mete bile su američka Atlantska flota (nju je valjalo razbiti u velikoj bitki) i brodogradilišta u gradovima Portsmouth i Newport News u saveznoj državi Virginiji, a kasnije su dodani New York i Boston. Za napad je previđen angažman 60 ratnih brodova, 60 transportnih brodova i više od 100.000 vojnika. Konačni cilj planova bilo je smanjiti američki utjecaj u Latinskoj Americi i tako dozvoliti Njemačkom Carstvu da proširi sferu utjecaja na taj dio svijeta.

Unatoč carevim ambicioznim planovima o proširenju njemačke carske mornarice, provedenih pod vodstvom poznatog velikog admirala Alfreda von Tirpitza, ona nikad nije dosegla potrebnu veličinu da bi imala izgleda za provođenje navedenih planova. Već 1906. Nijemci su od njih odustali. Njihovo postojanje otkriveno je tek 2002. u arhivu u Freiburgu (jugoistočna Njemačka).

Piše: Boris Blažina


Komentari