Njemački car Wilhelm II. bio je opsjednut odorama

 

Wilhelm II. bio je posljednji njemački car, a najviše ga se pamti kao čovjek koji je vodio Njemačku tijekom Prvoga svjetskoga rata. Vodio je prilično agresivnu vanjsku politiku utemeljenu na ideji da samo snažni mogu preživjeti, ali se kao vojskovođa baš i nije iskazao. Njegov su osobni život obilježile brojne kontroverze, a u političkim je nastupima bio previše emocionalan, što je rezultiralo mnogim političkim skandalima. Zbog toga je postao predmetom sprdnje u mnogim tadašnjim medijima. Car Wilhelm rođen je u Berlinu i odgojen je na na- čin tipičan za prusku vojnu aristokraciju. Međutim, od rođenja je imao paraliziranu lijevu ruku, što je zasigurno imalo negativne posljedice na njegov emocionalni razvoj – osjećao je stalni pritisak da kompenzira hipermaskulinim ponašanjem. Jedna od posljedica toga bila je careva opsjednutost vojnim odorama. Gotovo se nikada nije pojavio u javnosti u civilu. Prema jednoj procjeni posjedovao ih je 295, dok ih je prema drugoj imao čak 400, od kojih je 30 nosio u svakodnevnom životu. Čak 16 osoba bilo je zaposleno samo da čuvaju i uređuju carevu odjeću. Wilhelm II. se postavio za pukovnika oko 50 pukovnija. Bio je vlasnik odora svake od tih pukovnija kao i određenog broja pukovnija stranih zemalja kojih je bio počasni član. Imao je odoru za svaku prigodu. Tako je u posjet akvariju išao odjeven u admiralsku odoru. Engleski doručak jeo je odjeven u odoru engleskog Dragoon Guarda, dok bi kod kuće nosio „neformalne“ odore. Posjedovao je i kacigu od zlata ukrašenu okrunjenim orlom. Car se uključio i u dizajniranje odora svojih vojnika, što je rezultiralo time da su njemački vojnici početkom rata imali atraktivne, ali nepraktične odore (npr. kacige sa šiljcima i dugi sivi šinjeli).

Piše: Boris Blažina

Komentari