Mödlareuthski zid – ostatak hladnoratovske podjele Njemačke

Dana 9. studenoga 1989. godine započelo je rušenje Berlinskoga zida, simbola svjetske podjele na dva suprotstavljena bloka, čime je označen konačni krah europskih socijalističkih režima i započet proces ponovnog ujedinjenja poslijeratne Njemačke. Prema mišljenju nekih, time je napokon završio i Drugi svjetski rat, a opći je stav da je nastupilo razdoblje velikih promjena. Međutim, sve to kao da je zaobišlo jedno njemačko mjestašce.

Smješteno još od 1810. godine na granici današnjih saveznih država Bavarske i Tiringije, selo Mödlareuth kroz stotinjak se godina nije našlo ni u kakvoj neprilici zbog svoga graničnog položaja. No, podjela poražene Njemačke na okupacijske zone označila je kraj tog razdoblja mira – istočni dio mjesta pripao je Sovjetima, dok su u zapadni smještene američke snage. Daljnji razvoj situacije odražavao je slijed događaja na berlinskoj pozornici – zaoštravanje odnosa među bivšim saveznicima, stvaranje dviju zasebnih njemačkih država, jačanje graničnih kontrola te, konačno, dizanje zida sa stražarskim tornjevima i mitraljeskim gnijezdima, uslijed čega je Mödlareuth postao poznat kao „mali Berlin“.

Iako je – paralelno s njegovim rušenjem u Berlinu – na inicijativu stanovnika iz (post)socijalističkog dijela sela došlo i do uklanjanja „Mödlareuthskoga zida“, za razliku od njemačke prijestolnice, ovo je mjesto ipak ostalo podijeljeno. Unatoč tome što čitavo naselje ima petnaestak kuća i pedesetak stanovnika, kao posljedica polustoljetne odvojenosti ono posjeduje i dvije različite škole. Također, budući da različiti dijelovi sela pripadaju različitim općinama, mjesto ima i dva čelnika, kao i dva poštanska ureda pa čak i dva različita telefonska broja. Razlike sežu i u kulturološko područje – dok bivši zapadni dio pozdravlja bavarskim „Grüss Gott“, istočni dio koristi klasični „Guten Tag“.

Premda se u posljednjim godinama, vjerojatno i uslijed zajedničke koristi od turističkog interesa, javljaju znakovi konačnog približavanja, poput zajedničke proslave 1. svibnja, stanovništvo podijeljenog Mödlareutha ipak se izjasnilo protiv ujedinjavanja, čime je ovo mjesto makar i simbolički ostalo jednim od posljednjih europskih džepova hladnoratovske razdvojenosti svijeta.

Autor: Saša Vuković 


Komentari