Kako je nastao pokret “ravnozemljaša” i čime privlači svoje fanatične sljedbenike?

Još u osnovnoj školi, učili su vas da je Zemlja treći planet po redoslijedu udaljenosti od Sunca, oko kojeg se okreće po eliptičnoj stazi, te da, zbog rotacije oko svoje osi, ima oblik lopte na koju je netko sjeo. Doznali ste da je stara oko 4.6 milijardi godina, te da je život na njoj počeo prije 3.5 do 4 milijarde godina. Kasnije, profesori su vas upoznali s pojmovima kao što su ekscentricitet, ekliptika, perihel, siderička godina, litosfera, Mohorovičićev diskontinuitet, solarna konstanta… Učili su vas pogrešno, glasom fanatika će dreknuti ravnozemljaši, kpripadnici kvaziznanstvenog pokreta koji naučava da je naš planet spljošten poput palačinke. Ali, kako kažu na TV podaji, to još uvijek nije sve!

Prema njima, Zemlja uopće nije planet. Budući da ju je stvorio Bog, nalazi se u središtu Sunčeva sustava, a svi planeti kruže oko nje. U središtu toga spljoštenog diska smjestio se Sjeverni pol, dok je njegov rub omeđen vidokim ledenim zidom, koji služi tome da se more ne prelije “preko ruba”. Sunce ne izlazi niti zalazi, već svijetli poput reflektora na pozornici. Gravitacija je laž. Svemir je također laž. Svi se mi nalazimo pod nebeskom kupolom, zajedno sa zvijezdama. Kako ova ekipa objašnjava izmjene ljeta i zima, vremenske zone, mogućnost neprekinutog putovanja oko svijeta ili sjene Zemlje na Mjesecu tijekom pomrčine Mjeseca, sve ono što zorno pokazuje da je naš planet sfernog oblika? Najčešće nikako. Kako je onda moguće da milijuni ljudi, bez ikakva stvarnog dokaza, vjeruju u ove besmislice?

Da je naš planet sfernog oblika, Pitagora je utvrdio još u šestom stoljeću prije Krista, a Aristotel je to i dokazao, na temelju činjenice da se na nebu vide ili ne vide različita zviježđa kako se odmičemo od ekvatora. Grčki matematičar Eratosten otišao je korak dalje: točno je odredio opseg našeg planeta, a onodobni astronomi ispravno su pretpostavili da Zemlja kruži oko Sunca. I drevni islamski učenjaci bili su svjesni oblika našeg planeta. Zanimljivo, čak je i u srednjem vijeku, poznatijem po dogmama nego po znanstvenom pristupu, većina teologa smatrala da je Zemlja okrugla. Od Kopernikova heliocentričnog sustava, preko Newtonovih zakona gravitacije do Einsteinovih uvida o prostoru i vremenu, naše znanje o svemiru je raslo. Zašto su, pobogu, ravnozemljaši sve ove spoznaje proglasili ništavnima?

Udrugu “Flat Earth Society” 1956. godine je osnovao Britanac Samuel Shenton. Većina njenih današnjih pristaša dolazi iz Amerike, iz redova konzervativnih evangelikanaca koji Sveto pismo čitaju na doslovan način. U zemlji u kojoj politička korektnost truje sposobnost kritičkog rasuđivanja, a društvene mreže omogućuju svakome da izrekne svoje mišljenje, ma koliko apsurdno ono bilo, nije čudno da se toliko ljudi “zakačilo” na ovaj bizarni koncept.

Piše: Lucija Kapural


Komentari