Kako je Hercegovina dobila ime?

Velikaš Stjepan Vukčić Kosača (1404. – 1466.) vladao je Humskom zemljom ili Humom. Taj se pojam odnosio uglavnom na područje današnje Hercegovine. Tijekom njegove vladavine Humska zemlja bila je gotovo neovisno područje, iako je bilo dijelom Bosankog Kraljevstva, a on postaje najmoćnijim velikašem Bosne i Humske zemlje. Imao je ljetnu rezidenciju u Blagaju i zimsku u Herceg Novom. Njegova titula je glasila Vojvoda Svetog Save i bio je pravoslavne vjere, kao i ostatak Huma u to vrijeme. Ženio se triput i imao šestero djece. Kći Katarinu udao je za svog najvećeg neprijatelja, bosanskog kralja Stjepana Tomaša Kotromanića.

Posljednja supruga bila je bavarska princeza Cecilija, a u korespodenciji s njemačkim vladarom Fridrikom III. iz 1448. oslovljava se kao Herzog (njem. vojvoda). Taj mu se izraz svidio, pa ga je nastavio rabiti. Stjepan Vukčić Kosača imao je mnogo protivnika. Zaratio je protiv Kotora i Dubrovnika, pa i sina Vladislava te bosanskog kralja. Da bi ih porazio, sklopio je dogovor s osmanskim sultanom koji je u toj suradnji vidio odličnu priliku da oslabi bosansko i humsko plemstvo. Zauzeo je južne dijelove Bosne, neke predjele današnje Srbije i Crne Gore te srednju Dalmaciju i mjesta između Dubrovnika i Kotora. Nakon osmanskih osvajanja, posjed hercegove zemlje dobio je ime Hercegovina, a izraz Humska zemlja u potpunosti se izgubio.

Piše: Marsela Alić


Komentari