Kako je crkvena zvonjava u podne povezana s Osmanlijama?

Na kršćanskim crkvama zvona uvijek zvone u podne. To je toliko uobičajeno da se rijetko tko pita kako je do toga došlo. Zvonjava u podne povezana je s ratovima protiv Osmanskoga Carstva. Naime, nakon pada Konstantinopola 1453. sultan Mehmed II. krenuo je prema Mađarskoj. Na putu mu se našao Beograd, koji je u to vrijeme bio jedan od posljednjih neosvojenih kršćanskih gradova na Balkanu. Papa Kalist III. naredio je 1456. godine da se zvona na svim crkvama oglašavaju u podnekako bi se potaknuli vjernici na molitvuza pobjedu nadOsmanlijama. Vojska predvođena Jankom Hunjadijem pobijedila je nadmoćnu osmansku vojsku 22.7.1456., a papa nikad nije povukao edikt o zvonjavi u podne, pa se taj običaj zadržao do danas. Pobjeda kod Beograda bila je iznimno važna jer je uvelike zaustavila prodor Osmanlija na zapad sljedećih 70 godina.

Piše: Marsela Alić

Komentari