Kada bi se danas obnovilo Rimsko Carstvo…

  • Teritorij bi mu obuhvatio 53 države.
  • Površina bi mu bila oko 6 milijuna kvadratnih kilometara (7. na svijetu).
  • Imalo bi više od 700 milijuna stanovnika (3. na svijetu, iza Kine i Indije).
  • Najveći grad bio bi mu Istanbul (14 milijuna stanovnika), povijesna prijestolnica Istočnog Rimskog Carstva (Bizanta).
  • BDP bi mu bio oko 16 bilijuna dolara (2. na svijetu, iza SAD-a).
  • Prosječna plaća bila bi tek 52. na svijetu (otprilike kao u Kazahstanu).
  • Imalo bi gotovo 3 milijuna aktivnih vojnika (1. na svijetu).
  • Najčešći jezici bili bi redom: arapski (32 %), francuski (14 %), turski (9 %), talijanski (9 %) i engleski (8 %).
  • Vjerska podjela stanovništva bila bi: muslimani (45 %), kršćani (39 %), ateisti i agnostici (10 %), Židovi (1 %).

Piše: Boris Blažina

Komentari