Britansko otočje – pojašnjenje zbunjujuće terminologije

Koja je razlika među pojmovima Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Engleska…

Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Britanija, Engleska… Terminologija koja se odnosi na prostor današnjeg Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske prilično je složena. Postoje mnogi pojmovi koji se u svakodnevnom govoru, a nerijetko i u stručnoj literaturi, koriste kao sinonimi, ali zapravo imaju prilično različito značenje. Povijest i politička organizacija ovoga prostora dosta su složeni fenomeni, posebno za strane promatrače. Stoga ćemo pokušati razjasniti te često zbunjujuće pojmove.

Britansko otočje
U Britansko otočje spadaju Velika Britanija, cijela Irska kao otok te nekoliko manjih otoka poput Isle of Mana, Šetlandskog otočja, otočja Orkney, Angleseyja itd. Iako su bliži Francuskoj, Kanalski otoci (engl. Channel Islands) tradicionalno se također smatraju dijelom Britanskog otočja. Radi se, dakle, o isključivo geografskom pojmu.

Velika Britanija
Velika Britanija danas je prvenstveno geografski pojam, a odnosi se na veliki otok istočno od Irske. Na njemu su smještene države Engleska, Škotska i Wales. U 18. stoljeću postojala je i država koja se službeno nazivala Kraljevstvo Velike Britanije, a obuhvaćala je otok Veliku Britaniju i prethodno spomenute manje otoke i otočne skupine uz nju.
Naziv Britanija potekao je od imena rimske pokrajine koja je obuhvaćala većinu otoka. Postoje dvije teorije o porijeklu pridjeva „Velika“. Prva je da je uveden da bi se razlikovala od Bretanje, francuske pokrajine slična naziva i manje veličine. Druga je da je kralj James I., koji je bio vladar Engleske, Škotske i Walesa (personalna unija – vidi odlomak „Ujedinjeno Kraljevstvo“), dodao taj pridjev kako bi svima bilo jasno da vlada teritorijem većim od nekadašnje rimske pokrajine.


Irska
Irska je otok smješten zapadno od Velike Britanije. Na njemu se danas nalaze dvije države: Sjeverna Irska (dio Ujedinjenog Kraljevstva) i Republika Irska. Pojam „Irska“ najčešće referira na Republiku Irsku, a puni naziv obično se koristi samo kada je potrebno razlikovati Republiku od Sjeverne Irske.
Nekad se za Sjevernu Irsku koristi i pojam Ulster. To je povijesna regija koja je obuhvaćala devet grofovija na sjeveru Irske, no današnja Sjeverna Irska obuhvaća samo šest od njih.

Ujedinjeno Kraljevstvo
„Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske“ (engl. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) puni je naziv za danas postojeću državu koja se sastoji od Engleske, Škotske, Walesa i Sjeverne Irske.
Događaji koji su doveli do stvaranja države počeli su još oko 925. godine, kada su razna anglosaska kraljevstva ujedinjena u jednu državu – Kraljevinu Englesku. Proces ujedinjenja otočja u jednu državu nastavljen je 1536., kada je kralj Henry (Henrik) VIII. pravnim aktom ujedinio Englesku i Wales u jedno kraljevstvo.
Idući važan događaj odvio se 1603., kada je kraljica Elizabeth (Elizabeta) I. umrla bez izravnog nasljednika. Prijestolje je stoga pripalo škotskom kralju Jamesu (Jakovu) VI., koji je u Engleskoj nazvan James I. Tako su se Engleska i Škotska, iako i dalje suverene države, tada našle u personalnoj uniji. Tek su 1707. godine engleski i škotski parlamenti izglasali Zakon o Uniji (engl. Acts of Union), čime su Engleska i Škotska ujedinjene u novu državu nazvanu Kraljevstvo Velike Britanije. Stvoren je i Parlament Velike Britanije sa sjedištem u Londonu. Država je proširena 1801. godine, kada je irski parlament izglasao priključenje Uniji. Time je stvoreno Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske. Godine 1922. većina je irskih grofovija proglasila nezavisnost te istupila iz Unije. Pet godina kasnije (1927.) država je preimenovana u Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske – ime koje nosi i danas. U upotrebi je i skraćenica UK. Iako se tehnički radi o kolokvijalnim nazivima, čak se i u nekim službenim dokumentima država naziva Britanija, Velika Britanija ili GB (skraćenica od Great BritainVelika Britanija).

Krunski posjedi
Isle of Man i Kanalski otoci (Guernsey, Jersey i još nekoliko manjih otoka) krunski su posjedi (engl. Crown Dependencies), ali ne spadaju u Ujedinjeno Kraljevstvo niti su dio Britanskih prekomorskih teritorija (engl. British Overseas Territories). Krunski posjedi imaju određenu autonomiju u odnosu na matičnu zemlju. Zanimljivo je npr. da zakoni izglasani u britanskom parlamentu nisu automatski važeći na teritoriju krunskih posjeda (osim ako zakon ne specificira drugačije). Ti teritoriji, naime, imaju vlastita zakonodavna tijela, koja donose zakone uz suglasnost britanske krune. Krunski posjedi usto službeno nisu članice EU niti Commonwealtha.

Britanski građani
Uzevši u obzir sve navedeno, posebno je zbunjujuće da se pravni status britanskog građanina (engl. British citizen) odnosi na sve stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva, kao i na stanovnike krunskih posjeda. Za taj se teritorij koristi i pravni pojam Britanski otoci (engl. British Islands), koji, međutim, nije u svakodnevnoj uporabi.

Sportske reprezentacije
Engleska, Škotska i Wales obično imaju zasebne reprezentacije u sportovima, iako i tu postoje varijacije. Republika Irska i Sjeverna Irska u nekim sportovima (npr. ragbi i kriket) imaju zajedničku reprezentaciju, a u drugima (npr. nogometu) zasebne. Na Olimpijskim igrama Ujedinjeno se Kraljevstvo naziva Velika Britanija, a sportaši iz Sjeverne Irske mogu birati hoće li nastupati u britanskoj ili irskoj reprezentaciji.

Piše: Boris Blažina

Komentari