Muzej Like: kulturno-povijesni odjel

Građa Kulturno – povijesnog odjela obuhvaća znatan broj primjeraka iz vremena Turaka i perioda Vojne krajine te pruža obilan materijal za sliku ličkog kraja.

Brojni vrijedni predmeti potječu iz obiteljskih ostavština. Neprocjenjiva je i zbirka plemićke obitelji Milana Šporčića – Kosinjskog iz Zagreba. Od 3000 primjeraka raznog arhivskog i umjetničkog materijala, naročito mjesto zauzimaju plemićki grbovi obitelji, a posebice porodični plemićki grb obitelji Orešković iz Široke Kule pokraj Gospića kao i pismo o plemstvu Marije Terezije izdato u Beču 23. svibnja 1761. godine u kojemu carica daje kapetanu Matiji Oreškoviću nadimak Grube alias Oreskovich Mathias von Breithen – Thurn.

Značajno je spomenuti predmete iz naslijeđa obitelji Vitas iz Gospića s početka 20. st. i nekolicinu dokumenata obitelji Rukavina iz Trnovca. Nemjerljivu vrijednost i osobit povijesni značaj za grad Gospić i prošlost Like ima povelja s pečetom i potpisom Marije Terezije iz 1757. godine, pisana rukom njemačkom goticom na pergament-papiru, kojom se plemenitim proglašavaju Paulo i Georgio Ruckavina iz Trnovca.

U Odjelu se nalaze i mnogi predmeti iz kuće obitelji Mire Čanić, od kojih je najupečatljiviji koncertni glasovir.


Tijekom 90-ih godina 20. st., u Kulturno – povijesnom odjelu su se oformile dvije zbirke – Zbirka oružja i Zbirka pokućstva.

Zbirka oružja broji 60 predmeta, od toga 16 hladnog, a ostalo pripada kategoriji vatrenog oružja.

Među eksponatima Zbirke oružja za nas je vrlo dragocjena puška „dalmatinska“, na kremen iz 18. stoljeća, posljednjeg ličkog hajdučkog harambaše Laze Škundrića, bogato urešene gravurama biljne ornamentike s tragovima srebra i signaturom majstora s arapskim tekstom. Blistav primjerak hladnog oružja je jatagan s koricama (turska sablja, dimiskija) koji je izrađen na kraju 18. ili početkom 19. stoljeća, s prikazom reljefne ornamentike i srebrom tauširan turski natpis s izrekama iz Kurana, signaturama majstora oružara i vlasnika jatagana.

Zbirka pokućstva sadrži 30 predmeta koji su većinom otkupljeni, a pojedini i darovani. Zbirka, u kojoj su dijelovi namještaja, glazbene sprave i instrumenti, svjetiljke, satovi, ogledala i niz drugih predmeta, stvara jasnu sliku razvoja srednjeg građanskog sloja na području Gospića i njegove šire okolice s kraja 19. i početka 20. st.

Preuzeto s http: www.muzejlike.hr

Komentari