Lovački muzej

Ambijentalni prikaz staništa biljnog i životinjskog svijeta naših krajeva, simulacija prirodnoga krajolika, postignut je prezentacijom dijela izložaka osvijetljenim scenografijama u svojevrsnim dioramama.

Dojam lovačkoga kolorita povećavaju visokom zanatskom perfekcijom izrađene makete lovačkih čeka, hranilica i ostalih lovnotehničkih i uzgojnih objekata. Ti su izlošci ujedno i nezamjenjiva nastavna pomagala u usavršavanju lovaca i obrazovanju polaznika lovačkih škola i fakulteta.

Na dva kata Lovačkog muzeja na površini od oko 800 četvornih metara stalni je postav izložaka raspoređen prema zbirkama:

Trofeji – zbirka s više od 400 trofeja divljači;


Fosili – osteološka zbirka s više od 200 izložaka te fosilnih nalaza;

Jaja – zbirka s više od 1000 ptičjih jaja;

Sisavci i ptice – zbirka s oko 350 prepariranih životinja i ptica;

Lovačko oružje – zbirka od 52 izloška;

Lovačke značke i odličja: zbirka s više od 400 izložaka;

Inozemna zbirka preparata divljači, zvijeri i gmazova: Afrika, Azija, Kanada i Amerika.

 

Preuzeto: http://www.hls.com.hr/lovacki-muzej-zbirke/

Komentari