Izložba: Ikona hrvatske moderne – zagrebačka crkva svetog Blaža od 19. do 21. stoljeća

Muzej Grada Zagreba

Koncepcija izložbe: Vesna Vrabec, Željko Kovačić
Oblikovanje izložbe: Željko Kovačić
Oblikovanje plakata i presavitka: Željko Kovačić, Lana Krpina

Povijest zagrebačke crkve sv. Blaža počinje osamdesetih godina 19. stoljeća kada se, zbog povećanja broja stanovnika, pojavila potreba osnivanja nove župe u zapadnom dijelu grada.

Nakon dva propala natječaja i burnih polemičkih rasprava novi Građevni odbor raspisao je novi natječaj u trajanju od 6. kolovoza 1908. do 16. siječnja 1909. godine. Na natječaj je prijavljeno devet arhitektonskih projekata. Sjednica Odbora za prosuđivanje nacrta za župnu crkvu sv. Blaža održana je 25. i 26. siječnja 1909. godine. Treća nagrada od 1000 kruna pripala je projektu arhitekta Vjekoslava Bastla. Drugu nagradu od 1500 kruna dobio je arhitekt Dioniz Sunko. Prva nagrada od 2500 kruna dodijeljena je projektu pod šifrom Deo iza koje se krio arhitekt Viktor Kovačić.

Crkvu sv. Blaža Viktor Kovačić je projektirao u obliku grčkog križa s kupolom na križištu. Kupola je izvedena od armiranog betona smjelog promjera oko 18 metara te je prva takva armirano-betonska konstrukcija, ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu.


Preuzeto: http://www.mgz.hr/hr/izlozbe/ikona-hrvatske-moderne-%E2%80%93-zagreba%C4%8Dka-crkva-svetog-blaza-od-19-do-21-stolje%C4%87a,1533.html

 

Komentari