Zašto su neki dinosauri imali perje?

Ilustracija: Pixabay

Sve donedavno, paleontolozi se nisu mogli složiti oko jedne od važnih karakteristika dinosaura – odgovora na pitanje je li se radilo o hladnokrvnim ili toplokrvnim bićima. Većina stručnjaka zagovarala je prvu tezu, no nedavno istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Yale pokazalo je da je većina bila – u krivu!

“Dinosauri su na evolucijskoj točki između ptica, koje su toplokrvne, i gmazova, koji su hladnokrvni. Naša otkrića upućuju na zaključak da je tjelesna temperatura ovih izumrlih životinja bila viša od temperature okruženja u kojem su živjele, što je netipično za gmazove”, ispričala je voditeljica istraživanja Robin Dawson, dodajući kako su ona i kolege do ovog uvida došli proučavanjem fosiliziranih ljuski jaja tri vrste – malenog mesoždera troodona, biljoždera maiasaure te golema dugovratog megaloolithusa.

“Proučavajući raspored atoma kisika i ugljika u ljuskama jaja, uspjeli smo izračunati unutrašnju temperaturu tijela majke. Jaja, naime, djeluju kao drevni termometri, budući da su se formirala unutar dinosaura”, objašnjava znanstvenica. “Za razliku od ostalih gmazova, čija se tjelesna temperatura mijenja ovisno o onoj izvanjskoj, dinosauri su bili u stanju održavati stalnu tjelesnu temperaturu. Koliko je ona bila viša u odnosu na temperaturu okoliša, ovisilo je o vrsti dinosaura. Troodonova je, primjerice, bila viša za 10, maiasaurina za 15, a megaloolithusova za 3 do 6 stupnjeva Celzija. Ovo je iznimno važan uvid za razumijevanje drevnih gmazova, jer nam pokazuje način na koji su bili u interakciji s okolišem”.

Dawson vjeruje kako bi ovo istraživanje bi moglo dati odgovor i na pitanje zašto su neki dinosauri imali perje – po svoj prilici im je isprva omogućavalo održavati tjelesnu temperaturu, da bi tek kasnije postalo atribut za seksualno privlačenje partnera.

Piše: Lucija Kapural


Komentari