Viktorijanske dame nosile su piercinge, i to na – bradavicama!

Ispod silnih slojeva odjeće žene su u viktorijansko doba skrivale tajnu koja je i danas rijetkim poznata. Krajem 19. st. u modi je među ženama viših društvenih slojeva bio prisutan običaj piercinga prsa.

Izabeline “rajske jabuke”

Zanimljivo je da je taj trend započela francuska kraljica Izabela Bavarska još u 14. st. Ona je silno voljela ekstravaganciju, i u modu je uvela izrazito dekoltirane haljine. Njezini su izrezi svojom dubinom više otkrivali nego skrivali, zbog čega je na sebe navukla bijes svećenstva. Izabela Bavarska je prva poznata osoba u povijesti za koju postoje nedvojbeni dokazi da je probušila svoje bradavice. Od milja je svoje grudi zvala “rajskim jabukama” te je bradavice ukrasila dijamantnim nakitom i povezivala ih lancima izrađenim od bisera i zlata.

Suptilnije viktorijansko doba

I dok je Izabela koristila dijamante viktorijansko doba je bilo suptilnije u tom smislu, te je u modi bio jednostavniji nakit za prsa u vidu zlatnog prstenja koje se povezivalo lančićima, također izrađenim od zlata. Taj je nakit navodno jamčio dojkama ravnomjeran rast.
Nakit za grudi prodavao se u viktorijansko doba u ekskluzivnim draguljarnicama. Smatralo se da on, ne samo da ukrašava grudi već ih čini seksualno atraktivnijima te žene drži u stalnom stanju uzbuđenosti. Naravno, bila je to moda rezervirana samo za visoke slojeve društva. Ovaj je modni hir prestao već početkom 20. st.


Stav muškog svijeta

Muškarci se tome nisu protivili, čemu u prilog idu njihove izjave zabilježene u novinskim člancima tog vremena. Po svemu sudeći ti su im ukrasi imponirali te su ih oni objeručke prihvaćali. Viktorijanski liječnici su ovaj nakit preporučavali ženama jer povećava bradavice i ujedno ih drži izvučenim, kao način da si olakšaju dojenje.

Situacija danas

Danas je piercing uobičajen i ljudi su ga skloni primjenjivati na raznim dijelovima tijela pri čemu takav nakit nije rezerviran samo za više slojeve, ali je ukrašavanje izrazito skupocjenim ukrasima i dalje privilegija bogatijih.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari