Ubojice tinejdžerice Ane Kriégel najmlađi su osuđenici u povijesti irskog pravosuđa

Dvojica dječaka (13) iz Irske, čiji je identitet zbog njihove mladosti ostao skriven, osuđeni su za ubojstvo tinejdžerice Ana Kriégel (14) koju su namamili u jednu zapuštenu kuću u predgrađu Dublina, gdje su je seksualno zlostavljali i mučki ubili.

Dobro pripremljen dvojac

Tinejdžeri su imenovani slovima A i B, a prema dostupnim podacima iz medija, čini se da je riječ o braći blizancima. Dječak B je namamio Anu u zapuštenu kuću, rekavši da će je u njoj čekati dječak A, koji se djevojčici navodno sviđao. Dvojac je prije toga pripremio svu potrebnu opremu za silovanje i ubojstvo: zombi masku, crne rukavice, štitnike, dugački štap i drugo.

Poricanje krivnje


Mrtva tinejdžerica je pronađena s više od 50 ozljeda na svom tijelu, a utvrđeno je da je umrla je od ozljeda zadobivenih tupim predmetom. Unatoč poricanju krivnje, dječak A je osuđen za nasilni seksualni napad i ubojstvo dok je dječak B osuđen “samo” za ubojstvo. Njihovo poricanje krivnje nisu potkrijepili forenzični nalazi koji su jasno doveli u vezu tinejdžere i žrtvu.

U popravnom domu čekaju prebacivanje u zatvor

Dječaci su nakon suđenja prebačeni u popravni dom u Oberstownu gdje će ostati dok ne napune 18 godina, kada će biti premješteni u zatvor za odrasle. Ubijena Ana je bila usvojeno dijete iz Rusije, za koju je njezina pomajka izjavila da je “…bila ljubav našeg života”.

Mogućnost pomilovanja

Optuženi tinejdžeri su dobili nešto drugačije kazne pa je dječak A dobio doživotnu kaznu pri čemu će mu kazna biti preispitana u roku od 12 godina dok je dječak B dobio 15 godina zatvora s mogućnošću propitivanja kazne u roku od osam godina. U osnovi imaju priliku izaći iz zatvora kao mladi ljudi i promijeniti svoje život na bolje, ako za to uopće postoji mogućnost nakon počinjenog čina. Pitanje je što je sa žrtvom i njezinom obitelji i njihovim prilikama kojih više nema.

Piše: Sonja Kirchhoffer

 

Komentari