Stara okrutnost u Novome svijetu: Kolumbovi ljudi silovali su žene i djevojčice, a muškarcima su odsijecali ruke!

Ilustracija: www.history.com

Komentari