Povijesni eponimi, 12. dio: Po kome su nazvani doberman, fuksija i lazaret?

Mnogo riječi svakodnevno koristimo, pojma nemajući da se radi o eponimima, odnosno općim imenicama nastalim od osobnog imena. Evo nekoliko primjera, u kojima su sačuvana imena povijesnih ličnosti i mitoloških figura:

Doberman – pasmina radnih pasa elegantne no čvrste građe, srednje visine, kratke crne dlake i živahna temperamenta (na slici!) nazvana je po Nijemcu Karlu Friedrichu Louisu Dobermannu (1834. – 1894.), koji ju je koncem devetnaestog stoljeća uzgojio u Apoldi. Budući da ih odlikuje neustrašivost, okretnost, odanost i inteligencija, dobermani najčešće služe kao radni psi u policiji i vojsci te kao vodiči za slijepe.

Dominikanci – katolički red, poznat i pod nazivima braća propovjednici, prodikatori i bijeli fratri, 1215. godine je u južnoj Francuskoj osnovao Španjolac Domingo de Guzmán. Glavna zadaća prvotno im je bilo propovijedanje s ciljem suzbijanja heretičkih učenja. Red se brzo širio Europom, najprije u gradovima i sveučilišnim središtima, a samostane su, poput franjevaca, podizali pri ulazu u gradove. Skolastičkoj filozofiji dali su velikane kao što su Albert Veliki i Toma Akvinski, a pripadali su im i mistik Eckhart, slikari fra Angelico i fra Bartolomeo della Porta te crkveni reformator Girolamo Savonarola. Nastanak dominikanskoga reda u hrvatskim krajevima vezan je uz djelovanje Pavla Dalmatinca, suradnika Dominga de Guzmána. Dominikanci održavaju zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti, a odjeveni su u habit od bijelog platna, preko kojeg oblače crni ogrtač.

Fuksija – rod niskih ukrasnih grmova podrijetlom iz Srednje i Južne Amerike, koji se uzgaja zbog lijepih visećih cvjetova sa živo obojenim čaškama, 1703. godine je nazvan po njemačkom botaničaru i liječniku Leonhartu Fuchsu (1501. – 1556.).

Gregurščak – hrvatski dijalektalni naziv za ožujak nastao je prema blagdanu sv. Grgura, koji se u njemu slavi. Grgur I. Veliki (540. – 604.) potekao je iz bogate atistokratske obitelji koja je već dala dvojicu papa prije njega. Neko je vrijeme vršio dužnost rimskoga gradskog prefekta a nakon što mu umire otac, senator, rasprodaje imanje i odlazi u samostan. Iznimno obazovan i sposoban, godine 572. biva izabran za papu. Reorganizirao je upravu nad papinskim teritorijem i crkvenim posjedom, poticao širenje benediktinskoga reda, pokretao misionarsku djelatnost i reformirao crkvene ceremonije. Prvi je upotrijebio izraz “servus servorum Dei” (“sluga slugu Božjih”) kao titulu rimskoga pape. Prema predaji, na području crkvene glazbe organizirao je prikupljanje postojećih pjesama te ih, uz vlastite skladbe, uvrstio ih u tzv. “Antifonarij”. Tako je stvoren službeni repertoar katoličke crkve, kasnije nazvan “gregorijanskim pjevanjem”.


Lazaret – najstariji naziv izolacijskih bolnica za gubu i kugu kombinacija je riječi “lazar” i “Nazaret”. Lazar je arhaična riječ za siromaha odnosno bolesnika, a potječe od prosjaka Lazara iz iz “Ivanova evanđelja”, kojeg je Isus uskrisio tri dana nakon smrti. Nazaret se odnosi na crkvu Santa Maria di Nazarèth u Veneciji, koja se koristila kao bolnica za izolaciju gubavaca. Lazareti su se osnivali u lukama, radi provođenja karantenskih mjera. Prvi lazaret u hrvatskim krajevima osnovan je 1272. u Dubrovniku, gdje je 1377. uvedena i prva karantena. Nakon križarskih ratova, u Europi je osnovan velik broj leprozorija, no kako se pobolijevanje od gube tijekom šesnaestog stoljeća smanjivalo, te su ustanove zatvarane ili pretvarane u bolnice za izolaciju kužnih i sifilitičnih bolesnika.

Piše: Lucija Kapural

Komentari