Otkriven najveći prikaz, najbizarnijeg simbola rimskog svijeta, falusa

Fotografija: Museo Historico Local de Nueva Carteya

Dugo se smatralo da je simbol falusa bio povezan s rimskim bordelima, bilo kao neka vrsta putokaza bilo kao oznaka samog bordela. No kad bi tome bilo tako, onda bi to značilo da su bordeli bili apsolutno posvuda. Skulpture falusa kao simbola plodnosti i rodnosti nisu rijetke u ljudskoj prošlost i javljaju se još u prapovijesti. Zanima li vas stvarno značenje ovog simbola u rimskom svijetu, kao i njegova povezanost s onim što se nazivalo urokljivim okom, pročitajte naš idući tekst.

Mjesto nalaza

Veliki zaštitni simbol falusa otkriven je na jednom od kamenih zidova rimske kule u Španjolskoj u drugoj polovici kolovoza 2022. godine. U pitanju je reljefni prikaz falusa veličine nešto malo manje od 46 centimetara. U drevnih Rimljana ova se simbolika najvećim dijelom koristila za zaštitu od urokljivog oka sa zadaćom držanja zla na distanci. Konkretni reljefni prikaz falusa nađen je na području naselja El Higueróna smještenog nedaleko grada Nueve Carteye, u pokrajini Córdobi. U pitanju je malo ibersko naselje koje se datira još u 4. stoljeće prije Krista. Rimljani su ovo naselje osvojili negdje krajem 3. stoljeća prije Krista, nakon čega se ono brzo romanizira.

Kako presjeći onog koji gleda zlim pogledom

Iako su simboli falusa česti na rimskim lokalitetima, ovaj je nalaz izazvao posebnu pozornost kako zbog svoje veličine tako i zbog mjesta na kojem je reljef izrađen. U ovom trenutku smatra se da je to za sada najveći poznati falusni simbol rimskog svijeta. Vjerojatno ste čuli za urokljivo ili zlo oko (latinski: oculus malus), a vjerovanje u njegovu moć rašireno je i čak danas u nekim manje razvijenim sredinama. Djelovanje ovog oka se povezuje sa zavidnim ljudima koji imaju “nadnaravne moći”, a koje im omogućavaju da nanose zlo pogledom. Falus je trebao doskočiti toj zloj namjeri i sasjeći je u korijenu privlačenjem pozornosti onog koji gleda sa zlim namjerama. Upravo su se zbog ovakve zaštitne funkcije simboli falusa često postavljali na prometnim i vidljivim lokacijama. To su najčešće bili eksterijeri javnih i privatnih objekta. No falus je bio ujedno i simbol plodnosti i muške moći.


Falusi u kampanijskim gradovima

Kampanijski gradovi su pokazali da su ovi simboli bili česti i u privatnim objektima, tako su se mogli naći u blizini prozora i vrata, ali i samoj unutrašnjosti kuća. Njihov je poveći broj nađen i u ulaznim hodnicima primjerice pompejanskih kuća, a javljao se u vidu skulptura, reljefa, zidnih slika, mozaika, ali i raznih drugih predmeta.

Najčešće simbol falusa nošen kao amajlija

Najveći dio rimskog svijeta nosio je ovaj simbol u vidu amajlije, koje su se izrađivale obično od jeftinog barka dok su one od zlata bile izuzetno rijetke. Simboli falusa nađeni su i na prstenju, no to je prstenje svojom veličinom uglavnom bilo neprimjereno za ruke odraslih zbog čega se vjeruje da je bilo namijenjeno zaštiti djece kao najranjivijoj populaciji.

Konkretni je falus izazvao pozornost  i zbog mjesta na kojem je nađen a to je rimska kula, što se može vjerojatno povezati sa zaštitnom funkcijom koju je trebao pružiti cijelom naselju.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari