Monstrum iz prapovijesti: Tijelo lava “na steroidima”, glava nosoroga!

Izumrlu životinju koju su nedavno opisali američki paleontolozi mogli bismo usporediti s hibridnim čudovištima iz grčke i egipatske mitologije, poput harpija, meduza, sfingi i sličnih zastrašujućih stvorenja. Stručnjaci sa Sveučilišta Duke u Sjevernoj Karolini vrstu su nazvali Simbakubwa kutokaafrika, što na svahiliju znači “veliki lav iz Afrike”, no grabežljivac koji je za života težio goovo dvije tone uopće nije srodan lavovima, već pripada izumrlom rodu hijadonta. Područjem današnje subsaharske Afrike harao je prije dvadeset tri milijuna godina, a dokazi pokazuju da je bio pravi stroj za ubijanje.

Dok je građom tijela bio sličan današnjim lavovima – ali desetak pua veći od njih – lubanja mu je bila slična onoj u nosoroga. Znanstvenici pretpostavljaju da je lovio životinje slične današnjem slonu ili nosorogu, trgajući njihovo meso oštrim očnjacima i drobeći ga golemim kutnjacima. Bez sumnje, bio je na vrhu prehrambenog lanca svoga vremena.

Nekoć se smatralo da su hijadonti bili preteče modernih zvijeri, no novije analize pokazale su kako su se vrste razvile neovisno. Nakon što su dinosauri izumrli, hijadonti su, kao najveći predatori, zavladali afričkim kontinentom. Pomicanjem tektonskih ploča, stvoreni su potezi kopna koji su omogućili prodiranje drugih vrsta, prvenstveno predaka mačaka, pasa i hijena, a hijadonti su se proširili u Euroaziju te kasnije Ameriku, pokorivši čitav svijet. Iako stručnjaci ne mogu sa sigurnošću ustvrditi zašto je rod izumro, pretpostavljaju da je iščeznuće super-predatora povezano s drastičnom promjenom klime prije petnaestak milijuna godina, odnosno velikom sušom koja je zavladala.

Piše: Lucija Kapural


Komentari