Keramička posuda, raskomadana kokoš i željezni čavao svjedoče o vještičarenju na atenskoj agori!

 

Arheolozi su tijekom iskapanja na atenskoj agori, u kutu jednog komecijalno-proizvodnog objekta, pronašli ostatke neobične posude sa još neobičnijim sadržajem. Iskopana keramička posuda, koja je datirana otprilike u 300 g. pr. Kr., u sebi je sadržavala dijelove raskomadane kokoši, dugi željezni čavao i novčić.

Bacanje čini na veći broj osoba

Spomenuti je dugi čavao probijao posudu s raskomadanim kokošjim dijelovima, konkretno njezinu glavu i donje dijelove kokošjih udova. Vrlo je vjerojatno da je kokoš trebala poslužiti kao neka vrsta entiteta koja služi kao prijenos bačenih čini, u ovom slučaju fizičkog ozljeđivanja, na potencijalne žrtve. Kako se na vanjskoj stjenki posude nalaze ispisana brojna imena, identificirano ih je do sada više desetaka od kojih su mnoga potvrđena kao ženska, pretpostavlja se da je riječ o imenima osoba koje je trebalo onesposobiti i usmrtiti.

Prakticiranje vještičarenja kao dio svakodnevice klasičnog svijeta


Na osnovu različitosti u pisanju riječi na vanjskoj stjenki posude pretpostavlja se da su u  bacanju magijskih čini sudjelovale barem dvije osobe. Keramička posuda je pronađena još 2006. godine, a tek je nedavno analizirana. Ona je stvarni pokazatelj vještičarenja kao dijela svakodnevice klasičnog svijeta.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari