Golemi biljojedni dinosauri razvili su moćne oklope kako bi se zaštitili od strašnih tiranosaura!

Prije otprilike stotinu i pedeset milijuna godina, našim planetom gospodarili su strašni tiranosauri. Dugački oko petnaest metara, teški do deset tona i oboružani zubima oštrim poput britve, bili su najveći i najopasniji mesožderni dinosauri na Zemlji. Kako su napadali i plijen znatno veći od sebe, krupnim biljojednim vrstama preostalo je tek jedno: zaštiti se. Mnogi od njih opasnosti su se prilagodili tako što su se preobrazili u neku vrstu prapovijesnih tenkova. Jedan od prvih “oklopljenih” dinosaura bio je nordosaur, krupni no spori biljojed – njegovo mekano tkivo štitile su teške koštane ploče, dodatno ojačane roščićima. Kako mu je trbuh bio nezaštićen, ovaj gmaz se, tijekom napada, njime priljubljivao o zemlju: ako predator nije bio dovoljno snažan da ga obori na leđa, nije mu mogao ništa! Ankilosaur, četveronožni biljojed koji je nastanjivao područje današnje Sjeverne Amerike, također je razvio debeli oklop, a uz to i tešku koštanu kuglu na repu, kojom je rastjerivao neprijatelje. Ceratopsidi su imali šiljaste rogove na njušci i koštani ovratnik koji je služio kao efikasan štit. S potonjim su bili povezani snažni vratni mišići, koji su omogućavali brze pokrete glave u stranu tijekom borbe. Glava triceratopsa bila je pak zaštićena koštanom pločom, iz koje su virila dva dugačka i jedan kraći rog. Ovaj biljojedni div mogao je zadati teške ozljede grabežljivcu i suparničkom mužjaku, a fosilni ostaci pokazuju da je bio ratoborna životinja. Na mnogim kostima otkrivena su, naime, teška oštećenja zadobivena u borbama. Osim za obranu, njegovi impresivni rogovi služili su mu za privlačenje partnera.

Piše: Lucija Kapural

Komentari