Ceremonije žrtovanja u narodu Inka: Djeca ubijana u stanju omamljenosti alkoholom i drogama!

Tri dječje mumije nađene su u blizini vrha vulkana Llullaillaco u Argentini. Njihova se starost procjenjuje na 500 godina, u vrijeme prije negoli su u zemlju stigli europski osvajači. Analiza njihovih tijela, posebice kose, pokazala je da su djeca u jednom dugom razdoblju prije smrti bila izložena djelovanju droge i alkohola.

Analiza kose

Ukupno su nađena tri mumificirana dječja tijela. Najstarija djevojčica, prozvana Llullaillaco Maiden, je imala trinaest godina u trenutku smrti dok se starost mlađe djece, dječaka i djevojčice procjenjuje na četiri do pet godina. Kosa najstarije žrtve pokazuje što je konzumirala unatrag zadnje dvije godine. Ta je analiza pokazala da se prehrana djevojčice naglo promijenila godinu dana prije smrti. Do tada se  hranila uobičajenom oskudnom hranom zasnovanom na krumpiru, a nakon toga joj pehrana postala bogata, zasnovana na kukuruzu i mesu, vjerojatno lama. Pretpostavlja se da je riječ o seljačkom djetetu koje je izabrano za žrtvovanje.

Promjene u prehrani

Promjene u prehrani ukazuju da su pripreme za žrtovanja bile dugotrajne i da su trajale oko godine dana. Nakon izbora, djeca su izdvojena iz svog društva i preseljena vjerojatno u glavni grad Inka, u Cuscu u Peruu, gdje su živjela pod nadzorom posvećenh ljudi. Droga je trebala smiriti djecu prije negoli se suoče sa strašnom sudbinom. Tijela svo troje djece su izuzetno dobro očuvana, zbog hladnih uvjeta u kojim su se nalazila. Forenzičar Andrew Wilson sa Sveučilišta Bradford kaže da je riječ o najbolje očuvanim mumijama na svijetu. Djeca izgledaju kao da spavaju. Nevjerojatna razina očuvanosti omogućava i rekonstrukciju drevnog rituala. U zadnjih godinu dana djeca su redovito konzumirala drogu i  alkohol.


Stanje u trenutku smrti

Na dan svoje smrti bila su omamljena, a možda i onesvještena. Tu bi teoriju potvrdio i položaj u kojem su djeca nađena, a to je opušteni sjedeći položaj u grobnoj strukturi, kao i činjenica da artefakti oko njih nisu poremećeni. Ostalo mlađe dvoje djece imalo je u sebi nižu razinu droge i alkohola, što može biti posljedica različitog statusa u žrtovanju i dobi.

Ceremonija Capacocha

Alkohol i droga su imali ključnu ulogu mjesecima koji su prethodili smrti ove djece. Španjolski osvajači sugeriraju da su djeca žrtvovana iz raznih razloga, zbog rata ili prirodnih katastrofa, ali da je postojao i kalendar posebnih rituala. Ostaci mumija su otkriveni 1999., a na nađenoj djeci nisu pronađeni tragovi nasilja. Smatra se da su djeca umrla mirno kombinacijom predoziranosti i pothlađenosti. Vjeruje se da su uoči smrti prevalila “sveti” puta  od glavnog grada Inka, Cuscua u Peruu do mjesta žrtovanja. Šest mjeseci prije smrti konzumacija droge, počinje rasti, a i alkohola u zadnjim tjednima. Na putovanju su se zaustavljali na postajama odnosno svetištima na kojima su ceremonijalno konzumirali alkohol i drogu. Vrijeme u koje se datiraju žrtve je vrijeme širenja carstva prema jugu, a gdje su nađena njihova tijela. Najstarija djevojčica pronađena je prekriženih nogu, glave pognute naprijed i ruku položenih u krilo.

Smatra se da su umrli u ceremoniji nazvanoj Capacocha, ritulu kojim su Inke vjerojatno željeli ujediniti svoje veliko carstvo. Ukoliko želite vidjeti ove mumije, morat ćete “potegnuti” sve do Saltija u Argentini i njihovog muzeja koji nosi naziv Museum of High Altitude Archaeology.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari