Brak kao “fasada”: Svrha potomstvo, a stvarni interesi usmjereni na mlađahne dečke

Koliko je pederastija kao odnos između muškarca i adolescenata bila učestala u antičkoj Grčkoj? Kakav je bio društveni stav prema tom pitanju, je li to ponašanje bilo opće prihvaćeno? Ukoliko Vas zanimaju odgovori na ova pitanja, o kojima se obično nije previše govorilo na satovima povijesti, zavirite u ovaj članak.

Pederastija u antičkoj Grčkoj

Drevni su Grci učestalo prakticirali seks između muškaraca i dječaka u pubertetu. U Grka je brak bio neka vrsta “fasade” u kojoj su zahvaljujući ženama osiguravali potomstvo i omogućavali produžetak svoje loze, no nije tu bilo uobičajenog udvaranja karakterističnog za zavođenja koje je bilo prisutno između starijih muškaraca i dječaka u pubertetu. Kada bi sklopili brak uz ženu Grci su mogli i dalje održavati druge tipove veza koje su se mogle okarakterizirati kao pederastijske i dijelom homoseksualne. Pederastija je uži pojam od pojma pedofilije od kojih potonja podrazumijeva i homoseksualne i heteroseksualne odnose. Pederastija, a onda i pedofilija danas izazivaju zgražanje i oštru osudu javnosti, no drevni Grci nisu dijelili naše mišljenje. Kako je antička Grčka bila podijeljena u brojne gradove-državice (polise) svaka je od njih imala svoje zakonske propise, koji su između ostalog propisivali i seksualne norme. Profesor grčke kulture Paul Cartledge na Sveučilištu u Cambridgeu kaže da priča o pederastiji sama po sebi nije ni crna ni bijela i da kada ulazimo u tu tematiku ulazimo u sivo područje. U Grka nije bilo najpoželjnije imati seksualne odnose s osobom protiv njezine volje, naravno, osim ako ste bili rob i niste imali pravo glasa jer ste bili svedeni na predmet koji samo ima sposobnost glasanja. Isto tako Grci nisu  blagonaklono gledali na muškarce koji su prodavali svoje tijelo za novac. Po pitanju stupanja u takav pederastijski odnos bili ste uvjetovani društvenim statusom i godinama, što ste bili mlađi to ste imali manja prava i više šanse da postanete žrtva nasilnika.

Zabrane seksanja u gimanzijama


Upravo zbog takvog nasilja vjerojatno su donesene zakonske regulative koje su zabranile seksanje u gimnazijama. Sama riječ gimnazij dolazi od grčke riječi koja označava golotinju. U gimnazije nisu imali pristup robovi jer su bili bez ikakvih prava, a isto tako uči nisu smjeli ni stariji muškarci jer bi onda moglo doći do kaosa, u kojem bi bilo mučnih i neželjenih scena. U takvim su pederastijskim vezama dominantnu ulogu imali stariji muškarci kojijma su bili podređeni mlađi partnera. Spomenuti je odnos mlađem muškarcu pružao ulazak u društvo,  a partner je dobiovao užitak te je svojem partneru pružao zaštitu. Homoseksualnost u nekakvom ravnopravnom smislu ljubavi odraslih muškaraca prihvaćala se samo ukoliko je bila riječ o uglednim muškarcima. Sparta je, za razliku od Atene i nekih drugih grčkih polisa, bila drugačija i ona je omogućavala pederastiju kao sastavni dio načina života, zbog čega je bilo sasvim normalno da stariji muškarac izabere mlađeg adolescenta da mu bude ljubavnik, kako bi na taj način mlađi partner stekao iskustvo, ali i zaštitu na bojnom polju. Spartanke su isto tako imale pravo na vezu s mladim djevojkama u pubertetu.

Sapfa i ljubakanje sa ženama

Grčka pjesnikinja Sapfa s otoka Lezbosa, poznata po svojim erotskim stihovima, je već u 7. st. pr. Kr. imala slobodu da se ljubaka s osobama istog spola. Njezine partnerice nisu bile vjenčane pa su vjerojatno bile adolescentkinje, zbog čega bi se njezin odnos s tim djevojkama mogao okarakterizirati na sličan način. Čini se da je njezin slučaj jedan od rijetkih jer takvi odnosi kod žena nisu bili ustaljeni, izuzev Sparte.

“Do ušiju zaljubljeni” Zeus

U prilog širenju pederastije išlo je to što nije bilo vjerskog protuargumenta za takvo ponašanje pa se homoseksualnost na neki način i slavila. Grčka je mitologija, kao religijski aspekt koji je prožimao živote drevnih Grka, promicala takvo ponašanje. Tako je primjerice Heraklo bio poznat po svojoj ljubavi i žudnji prema adolescentima. Jedan od najpoznatijih primjera pederastije je mit o Zeusu i Ganimedu. Zeus se, unatoč tome što je bio veliki ženskaroš, “do ušiju” zaljubio u lijepog smrtnika Ganimeda. Upravo likovni prikazi njihove ljubavi ukazuju da je riječ o vezi između zrelog muškarca i adolescenta jer je Ganimed prikazan bez brade, dakle kao neiskusan mladac. Prema toj legendi Zeus ga je prenio na Olimp i učinio besmrtnim te ga je postavio za svog peharnika. Upravo je taj njegov čini opravdavao pederastiju kod muškaraca u Grčkoj.

Platon zagovornik braka iako se nikada nije ženio

Platon se nikada nije ženio, sumnjalo se da je homoseksualac, ali je oštro osudio pederastiju te se zalagao za brak muškarca i žena kao jedini prirodni oblik življenja jer je cilj braka stvaranje legitimnog potomstva. U svojoj teoriji idealne države za takvo je ponašanje predvidio stroge kazne. Pederastiju je najviše prakticirala elita. Žene su se u drevnoj Grčkoj udavale izuzetno mlade između 12 i 16 godina, a često je partner u vjenčanju bio puno stariji muškarac. Glavni cilj braka je bio stvaranje potomstva, djevojčice u toj dobi su tek bile na početku svog plodnog razdoblja, što je omogućavalo da partneru podare brojnu djecu. Postoje i mitovi koje podržavaju i žensku ljubav prema mlađim muškarcima pa se tako primjerice Afrodita zaljubila u smrtnika Adonisa. On se, također, kao Ganimed prikazivao kao golobradi mladić pa je očito bila riječ o adolescentu.

Kulturni relativizam

Na području Irana i Afganistana postoji dan-danas običaj da stariji muškarci uzimaju u svoje kućanstvo dječake, koje odijevaju u žensku odjeću, i koriste ih u seksualne svrhe.  Upravo ovi nabrojani slučajevi iz prošlosti, ali i sadašnjosti, pokazuju koliko se kulture međusobno razlikuju. Čak i kada među kulturama nema vremenskog već samo prostornog odmaka prisutne su ogromne razlike u svjetonazorima, u sklopu kojih pojedine kulture smatraju potpuno normalnim ono što  je drugima apsolutno neprihvatljivo, a što se može okarakterizirati kulturnim relativizmom.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari