Kada mumije progovore: Ova djeca umrla su nasilnom smrću!

Izvor: Semana/AFP

Arheolozi Kraljevskog koledža Nacionalnog sveučilišta San Marcos u Peruu otkrili su na arheološkom lokalitetu CajamarquIlla, smještenom na periferiji Lime, u sklopu podzemne grobnice ostatke dječjih mumificiranih žrtava.

Dječje mumije u fetalnom položaju

Grobnica u kojoj su nađene mumije bila je u vlasništvu imućnog muškarca, koji je umro u dobi od tridesetak godina. U ovoj je grobnici nađeno 20-ak tijela, a od tog broja, njih osam je pripadalo djeci. Dječje mumije nađene su sve odreda u fetalnom položaju, umotane u pogrebnu tkaninu, zbog čega djeluju kao svojevrsni putni zavežljaji. Analiza malenih tijela je pokazala da su djeca umrla nasilnom smrću jer su na tijelima vidljivi lomovi kostiju i druge traume koje upućuju na nasilje. Uzrast mumificirane djece kreće se između 5 i 15 godina. Društva u Andama imala su drugačiju percepciju smrti te su smrt vidjeli kao novi početak, a ne kraj.

Izvor: The Economic Times

Pratnja u smrti

Radna je hipoteza da su djeca žrtvovana kako bi bila pratnja ugledniku u smrti. Djeca su mogla biti bliski rođaci preminulog, ali ne nužno. Tijela su im bila raspoređena na ulaznom dijelu grobnice. Starost mumija se procjenjuje na 1000 do 1200 godina, što znači da su iz razdoblja koje je prethodilo vladavini Inka. U blizini su nađeni i ostaci kostiju odraslih osoba, kao i ostaci životinja, pretpostavlja se lama. Muškarac kojeg su ova tijela pratila na njegovom posljednjem putu nađen je sa svezanim rukama koje su mu pokrivale lice. Iako vam se takava položaj može činiti čudnim, arheolozi navode da je bio tipičan za taj period. Pretpostavlja se da je dotični uglednik bio trgovac po struci i da su ove žrtve trebale umiriti bogove. Iz današnje perspektive vrlo je moguće da ovako velik broj žrtava trebao umiriti nečistu savjest ili pak pokazati društveni prestiž i u smrti.


Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari