Predavanja o kulama i utvrdama – Zadar

Arheološki muzej Zadar se i ove godine s prigodnim programom uključio u Edukativnu muzejsku akciju, povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja. Hrvatsko muzejsko društvo kao ovogodišnju temu postavilo je temu Klik na kulturni krajolik.

Poštujući unaprijed zadanu temu, za Arheološki muzej je za program odabrao temu Mistični svjedoci prošlosti. Program uključuje niz predavanja, prigodnih radionica i izložbu umjetničkih fotografija sa realističnom notom. Cjelokupan program održava se u prostoru Arheološkog muzeja Zadar.

 

17.05. 2016. 12h

Predavanja

KAŠTEL SV. MIHOVILA NA UGLJANU

Doc.dr.sc. Sofija Sorić (Sveučilište u Zadru)

KULE I UTVRDE RAVNIH KOTARA

Marin Ćurković (Zavičajni muzej Benkovac), dr.sc. Hrvoje Manenica (Arheološki muzej

Zadar)

18.05.2016. 12h

Izložba

USAMLJENI DIVOVI: KAMENA SVJEDOČANSTVA

Tomislav Rosandić, Maja Bunčić

19.05. 2016. 12h

Predavanje

PROTUTURSKE UTVRDE NA PROSTORU ZADARSKOG ZALEĐA (RAŽANAC, POLIČNIK, VIR)

Ana Bašić Alerić (Sveučilište u Zadru), prof.dr.sc. Emil Hilje (Sveučilište u Zadru)

 

Preuzeto: http://www.057info.hr/kultura/2016-05-15/misticni-svjedoci-proslosti-u-arheoloskom-muzeju

Komentari